- Det var muligt at se skiltet fra andre vinkler

Teamleder i kommunens vej- og trafikadeling, Omer Salahadeen.

- Det var muligt at se skiltet fra andre vinkler

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Omer Kaseem Salahadeen, teamleder i Vej og Trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune, er sikker på, at p-bøden til Lars Helmark er fuldt berettiget.

I fastholder, at Lars Helmark skal have en p-bøde. Men på det billede, han tog den dag i juni, er p-skiltet tydeligvis helt skjult i naboens træ? Bør han så ikke slippe for bøden?

- Det er vi ikke helt enige med ham i. Det er rigtigt, at fra den vinkel, han har taget billedet, kan man ikke se skiltet. Men når man kommer kørende ovre i den modsatte side af vejen, som hans kone jo har gjort, så kan man godt se skiltet. Man kan godt se det, bare man bevæger sig en lille smule ud på vejen.

- I øvrigt er der flere andre skilte på strækningen, og her har vi skilte i begge sider af vejen. Efter gældende regler skal skilte være synlige i kørselsretningen. Her har hun parkeret ovre i den modsatte side af vejen, altså imod kørselsretningen. Det er ikke ulovligt, men så kan man faktisk ikke forvente at kunne se skiltet.

Umiddelbart efter beder I naboen beskære træet. Dermed giver I vel Lars Helmark ret i, at træet dækker for skiltet?

- Når vi skriver til naboen, er det ikke, fordi vi giver Lars Helmark medhold, men fordi vi bliver opmærksomme på et problem, som vi er nødt til at reagere på. Det ændrer ikke på, at vi fortsat mener, at hans kone har haft mulighed for at se skiltet på vej til parkeringen. Her gør Lars Helmark opmærksom på et andet problem, nemlig træet. Men det ene problem retfærdiggør ikke det andet. Det er to adskilte ting. Og træet kan jo også være til gene for gående og alle mulige andre. Vi har i løbet af 2018 sendt 221 breve til lodsejere vedrørende klipning af hæk og hegn i kommunen.

I skriver til Lars Helmark, at man må forudsætte lokalkendskab. Man kan vel ikke kræve, at for eksempel en tysk turist skal have lokalkendskab?

- Nej, jeg må erkende, at det er en lidt uheldig formulering, for det må vi ikke selvfølgelig ikke bruge i vores vurdering. Selvfølgelig behandler vi alle ens. Lokalkendskab er ikke et argument, vi vægter. Det vil jeg gerne erkende. Det afgørende er, om man har haft mulighed for at se skiltet. Og det mener vi fortsat, Lars Helmarks kone har haft.

På et tidspunkt nævner I en række andre forseelser ud over selve parkeringen. Men det var vel p-bøden, det handlede om?

- Ja, men vi ser også flere forseelser. Ud over, at der er parkeret et ulovligt sted, har hun også overtrådt kommunens bekendtgørelse fra 2017 om, at man ikke må parkere med to hjul oppe på fortovet. Så der er ligesom flere argumenter. Vi laver en samlet vurdering. At sagsbehandleren så derudover oplyser ham om nogle andre overtrædelser i forhold til færdselsloven, er nok også en lidt uheldig formulering. For selvfølgelig lægger vi ikke færdselsloven til grund i den her sag. Fremadrettet vil vi sikre, at der alene oplyses om kommunens parkeringsbekendtgørelse.

Er det her ikke en af de sager, der er så grotesk og tvivlsom, at I som kommune bare burde lukke øjnene og sige: "Okay, han slipper, tvivlen må komme borgeren til gode?"

- Jamen det mener vi ikke. Hvis der kun var én forseelse, og hvis skiltningen virkelig var tvivlsom, så kunne vi overveje at annullere bøden. Men vi konstaterer flere forseelser, og p-vagten kunne også have skrevet det med begge hjul oppe på fortovet på bøden. Nu nøjedes han med selve parkeringen på et ulovligt sted.

Så det er ikke bare blevet en principsag for jer, at han skal betale den bøde?

- Nej. Vi har sager, hvor vi giver borgerne medhold, fordi vi kan se, at det har været problematisk. For os ændrer det ikke noget, at man kontakter pressen. Her er vi slet ikke i tvivl om, at den her bøde er fuldstændig korrekt.

- Det var muligt at se skiltet fra andre vinkler

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce