A. E. Sørensen-flagskibet Nanok S. blev ved rederiets afvikling overtaget af kinesiske interesser og fik sit nye navn påmalet ved Frederiksøen på Svendborg Skibsværft. Foto: Søren Pedersen

Tilbageblik på Svendborgs store skibsreder: Stilstand er tilbageskridt

A. E. Sørensen havde midt i 1970'erne en snes skibe i drift, men efter rederens død gik det ned ad bakke hen til ophøret i 1987.

Log ind

Bliv abonnent og læs hele historien

Fakta: A. E. Sørensen - Svendborgs store skibsreder
Adolf Ejler Sørensen var født i skipperfamilie på Thurø i 1896. A. E. Sørensen døde i 1974 som 78-årig efter nogle ugers indlæggelse på Svendborg Sygehus. I sine sidste uger ledede han sit livsværk fra sygesengen.A. E. Sørensen var uddannet ved toldvæsenet i Svendborg og på Ærø og etablerede sig tidligt som bl. a. skibsreder, befragter og skibsmægler.

A. E. Sørensen blev i 1950 udnævnt til finsk vicekonsul og senere til Ridder af Dannebrog samt tildelt flere udenlandske ordener.

A. E. Sørensen bestred et betydeligt antal tillidsposter i bl. a. den maritime verden, i lokalpolitik og i Svendborgs handels- og foreningsliv. Han var konservativt medlem af byrådet (1943-1967) og i en periode viceborgmester. I nekrologen i Fyns Amts Avis den 21. november 1974 fyldte opremsningen af A. E. Sørensen tillidsposter omkring en halv spalte - på de gamle, store avissider.

A. E. Sørensen var gift med Sigrid Sørensen, der også stammede fra skipperfamilie Thurø. Begge ligger begravet på Thurøs kirkegård.

Skibsreder-parret fik børnene Mogens (Huusfeldt Sørensen), Elin (Anker Heegaard) og Anette (Mohr). Hele familien havde i rederierne skibe relateret til deres navne.

Familien ejede og beboede en markant villa på Strandvejen i Svendborg og fra 1955-1980 bl. a. også Tiselholt Gods ved Vejstrup. Her dyrkede A. E. Sørensen sin store interesse for belgiske heste.

A. E. Sørensen stiftede i sine 56 år som skibsreder 15 rederi-aktieselskaber og omkring en halv snes partsrederier med sig selv for bordenden.

Da rederi-driften ophørte endeligt i 1987, havde der inklusiv rederiets fire sidste kontraherede nybygninger kort før A. E. Sørensen død i 1974, været i alt 164 skibe privatejet, familieejet, partsejet eller administreret i Svendborg-rederiet. Alt under A. E. Sørensens ledelse fra kontoret på Jessens Mole i Svendborg. sosn