Skydebjerg: Søndag den 8. oktober kl. 19 er der aftengudstjeneste i Skydebjerg Kirke. Her medvirker fløjtenisten Eva Østergaard, hvis musik sammen med sognepræst Susanne Andersens prædiken vil stå i efterårets tegn - og gerne skulle sprede lys i det tiltagende mørke udenfor. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Alle er velkommen til gudstjeneste og kaffebord. /exp