Debat: Et beklageligt forløb
Af: Poul-Erik Svendsen, formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark (S)

Læserbrev: Det er beklageligt, at Henning Bastian og samlever har haft en dårlig oplevelse med tilrettelæggelsen af arbejdet i lægevagten og på sygehuset i Svendborg i forbindelse med, at samleveren fik et brud i sin skulder. Det burde ikke have været sådan.

Det skulle have været sådan, at man kun skal ringe én gang til skadevisitationen i Region Syddanmark. Det gælder også, selvom vagtlægen efterfølgende vurderer, at der er brug for en røntgenundersøgelse, og undersøgelsen viser et brud, der skal behandles på skadestuen. Det er ikke meningen, at borgerne selv skal ringe for at komme videre, hverken fra vagtlæge til røntgen eller fra røntgen til skadestue, sådan som det var i den situation, Henning Bastian beskriver.

De oplysninger, som personalet giver borgerne skal naturligvis være i overensstemmelse med de intentioner, vi generelt har haft, siden vi indførte telefonisk visitation til skadebehandling i Region Syddanmark tilbage i 2014:

- Borgerne skal ringe til ét og samme nummer uanset om vedkommende skal på skadestuen eller ses af vagtlægen

- Borgerne skal kun ringe én gang - det er personalet, der skal sørge for at overgangene forløber glat

Som jeg læser beskrivelsen, handler denne sag ikke om, at der skal ansættes flere visitatorer, sådan som Henning Bastian foreslår. Det handler derimod om, at arbejdsgange og kommunikation mellem de sundhedsfaglige tilsyneladende trænger til et serviceeftersyn.

Derfor er der nu taget kontakt til ledelsen af Skadestuen/FAM i Svendborg og Lægevagten, som nu vil se på sagen for at forebygge lignende tilfælde fremover.