Af: Indleveret af Kaj Iversen, Fruerparken 21, Svendborg
På vegne af beboerne i BSB afdeling 7511 Fruerlunden/Fruerparken

 

Beboerne i BSB afdeling 7511 Fruerlunden/Fruerparken forsamlet til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 5 .oktober 2017 har følgende udtalelse i anledning af foretagne driftssammenlægninger samt fyringer af personale.

Repræsentantskabsmødet 2014 besluttede, at afdelingerne 7508 Hjerteparken og 7511 Fruerlunden/Fruerparken kun kunne tilsluttes driftsfællesskab såfremt beboerne ved afstemning besluttede dette.

Med beslutning truffet af organisationsbestyrelsen den 6.september 2017 tilsidesættes altså beslutningen truffet af organisationens øverste instans.

Det kan vi ikke acceptere.

Det er vores opfattelse, at de foretagne ændringer ikke er sket som følge af ny lovgivning, men udelukkende er et led i Domea 2015-planen, idet det ikke har været velset, at vi har benyttet beboerdemokratiet til at sikre, at afdelingens ældre og syge kan have tryghed i hverdagen. Dette ikke mindst i forbindelse med snerydning, hvor kundechefen har oplyst, at lovens krav er opfyldt, såfremt man bare har startet rydningen et sted i driftsfællesskabet.

Så skidt da med, at fru Jensen falder og brækker benet i Fruerparken langt op på formiddagen.

Vi finder tillige, at det er ganske uacceptabelt, at man foretager fyringer på en så grov og utiltalende facon, som den der blev taget i anvendelse den 11. september. Det er åbenbart svært at se de fyrede (en i Bryghuset, en i Toftemarken, en i Egebjerg og to i Fruerparken) i øjnene, hvorfor de er fritstillede, hvilket må siges at være ny måde at spare på.

Det drejer sig om ansatte med et langt ansættelsesforhold hos BSB, og man kunne vel have gavn af deres arbejdskraft i opsigelsesperioden, for derefter at give beboerne lejlighed til at sige farvel til de mange afholdte medarbejdere.

Endelig vil vi give udtryk for, at den foretagne overvågning af beboerappen samt deraf følgende advokattrusler mod beboer, der har brugt sin ytringsfrihed, kan vi på ingen måde acceptere.