Af: René Brandenborg, Gerthasminde 68, Odense C

Rådighedsbeløb

 

Cæcilie Crawley (CC) udtaler sig i FS 19. september om, at det er forkert af Odense Kommune at anbefale udsatte borgere til at tage dyre kviklån. 

Jeg kan kun være enig. Det er helt uhørt. Jeg kender ikke den aktuelle sag, men mon ikke regningen for tandudtrækninger skyldes, at vedkommende af økonomiske grunde ikke har været til regelmæssig tandlægekontrol? 

I denne forbindelse bemærker CC, at man skal have et meget lavt rådighedsbeløb for at komme i betragtning til enkeltydelser. Ja, det kan jeg skrive under på, men rådighedsbeløb er i det hele taget en underlig gummiagtig størrelse, og der opereres med vidt forskellige grænser for et acceptabelt rådighedsbeløb i forskellige instanser. 

Af en artikel i FS 29. juni fremgår det, at Udbetaling Danmark opererer med et rådighedsbeløb på 6000 kroner med udgangspunkt i Skats satser for rådighedsbeløb, og jeg kan oplyse, at man i forbindelse med enkeltydelser i Odense Kommune opererer med et rådighedsbeløb på ca. 3500 kroner. 

Men ikke nok med det. Det reelle rådighedsbeløb er væsentligt lavere, da det er meget begrænset, hvad der accepteres som faste udgifter. Faktisk er det helt forkert at kalde det et rådighedsbeløb; vurderingsbeløb ville være mere retvisende. 

Jeg skal her nævne nogle eksempler:

Forsikringer - bortset fra en indboforsikring - accepteres ikke.Det accepteres ikke, at man har nogen som helst form for tv-pakke.Afdragsordninger på gæld til det offentlige accepteres ikke, ligesom hverken afdrag eller renter accepteres på anden gæld. Selv ikke renter på et lån, der er sat i bero.Hvis man får ekstraregninger på el og varme uden at aconto-beløbet efterfølgende justeres op, accepteres det ikke, at man afsætter et beløb på sin betalingskonto sammen med aconto-beløbene for at imødegå dette. Kun de (for) lave aconto-betalinger accepteres.Bankomkostninger som e-banking og gebyr for et MasterCard accepteres ikke. Disse udgifter er gratis for gode bankkunder, men udsatte borgere er typisk ikke gode bankkunder.

Alt i alt kan jeg ikke forestille mig, at udgifterne til enkeltydelser er det, der tynger Odense Kommunes budget.