Man skal vide, hvornår man skal slå til
Af: Dorte Kempf og Lars Bo Jensen, Byrådsmedlemmer for KertemindeListen

I KertemindeListen synes vi, at Havneforliget er resultatet af godt politisk håndværk, hvor forligsparterne har givet og taget for at nå frem til et forlig som var til at leve med og som tager hensyn til både udviklingen og fastholdelse af Kertemindes DNA.

Politiske resultater kommer ikke af sig selv, hvilket forhandlingerne - som KertemindeListen har været med til hele vejen - viser. Forhandlinger som er endt med et godt resultat, men også et resultat, vi har arbejdet hårdt for, og ikke noget vi er klar til at gå på kompromis med.

Derfor er vi ikke villige til at åbne forligskredsen og risikere, at hele havneudviklingen sættes i stå. At de Konservative pludselig synes, at Havneforliget er "spiseligt", kan vi kun glæde os over. Men i politik og kærlighed gælder det om at vide, hvornår man skal slå til, og det har de konservative ikke formået. Indflydelse får man, når man søger den i forhandlingerne, ikke ved bagefter at stå med hatten i hånden og oveni forlange ændringer i et færdigt forlig.

Det er populært at påberåbe sig eneretten til at definere Kertemindes sjæl. Det gør vi ikke, men mange af os bor og lever her og møder mange, som er enige med os, så det lader til at Kertemindes sjæl er en mangesidet karakter.