Lav rådhus til iværksætterhus
Af: Thomas Lindevang - Byrådskandidat De Konservative
Bakkegårds Alle 63, Langeskov

OUH, Facebook og robot teknologien kalder på vores bedste kompetencer. Dem vil vi gerne udklække og udvikle i Langeskov - mindre end 10 kilometer fra det område, hvor behovet er størst i fremtiden.

Vi ønsker udvikling og fremdrift og foreslår derfor, at Kerteminde Kommune sælger Langeskov Rådhus til en investor, som istandsætter bygningen. Bygningen skal indeholde fællesdomicil for iværksætter kontorer.

Provenuet fra salget deponeres således at Kerteminde Kommune lejer sig ind i en mindre del af bygningen. Kerteminde Kommune skal oprette erhvervsrådgiver kontor i bygningen som understøtter den nuværende og kommende erhvervsudvikling en sådan bygning vil medføre. Samme erhvervsrådgiver skal være kommunens bindeled til eksisterende erhvervsdrivende, samt tiltrække nye. Erhvervsrådgiver kontoret, skal være en aktiv del af erhvervsudviklingen og være en del af kommunens erhvervsforeninger.

Derudover kan bygningen rumme administrative medarbejdere, hvor det at være tæt på et erhvervskontor giver synergi ind i kommunens organisation.

Bygningen ligger ideelt - midt i byen og et stenkast fra den nye station. Et sådan iværksætterhus vil være fødekæde til større virksomheder, som Kerteminde Kommune kan tilbyde erhvervsarealer i Langeskov, når den "grimme ælling" bliver til en svane. Dermed vil vi skabe flere arbejdspladser, og øge skatteindtægter til gavn for kommunekassen og ikke mindst den borgernære service.