Besparelser. Regeringen kapper roden til vækst og velfærd
Af: Johanne M. Gregersen, bestyrelsesformand, og Henrik Larsen, rektor, Erhvervsakademi Sydvest

Uddannelse: Vi ved godt, at Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg og Sønderborg ligger langt væk fra ministerier, regeringskontorer og bonede gulve. Men at vi tilsyneladende også ligger så milevidt fra regeringens virkelighedsopfattelse, som dens finanslovsudspil er udtryk for, det ryster os ærlig talt. Og der skal ellers meget til herovre i det vestjyske.

Herovre har vi, ligesom vores dygtige kolleger på landets øvrige erhvervsakademier, et ansvar, som vores dygtige medarbejdere og flittige studerende knokler hver eneste dag for at leve op til. Nemlig ansvaret for at uddanne kvalificeret, og hårdt efterspurgt, arbejdskraft til områdets virksomheder og dermed bidrage til at sikre regional udvikling og vækst - også uden for København og øvrige metropoler.

Det ser vi som vores fornemste opgave, og vi er, i al ubeskedenhed, ret gode til det. 95 pct., af vores dimittender sender vi direkte ud i arbejde i det private erhvervsliv. 80 pct. af vores dimittender søger beskæftigelse i det lokale og regionale erhvervsliv. Vi samarbejder med det regionale erhvervsliv om at tilbyde de uddannelser, der er brug for og om at generere viden, som er til gavn for både virksomhederne og de studerende.

Vi har et inderligt ønske, og en erklæret vision, om at skabe menneskelig, erhvervsmæssig og samfundsmæssig vækst ved at være tættere på erhvervslivet, de studerende og på virkeligheden.

Den finanslov, som VLAK-regeringen har fremlagt viser med al tydelighed, at den ikke ser uddannelse som en investering i fremtidens velfærd, men snarere som en byrde for samfundsøkonomien.

Og her hopper kæden af. For selvsamme regering har som erklæret mål at understøtte erhvervslivet og sikre økonomisk vækst. De færreste kan vel være uenige i, at både uddannelse af nye, og efteruddannelse af eksisterende, medarbejdere er en væsentlig forudsætning for at sikre det.

Gartnere har et udtryk, der hedder "vækst følger kniv". En udtryk for, at man nogle gange skal beskære planter for at sikre fortsat og sund vækst. Men når regeringen blandt andet vil sikre fortsat økonomisk og samfundsmæssig vækst ved at spare på uddannelserne og forringe vores arbejdsbetingelser, svarer det til at beskære en plante ved at kappe roden. En metode, de færreste gartnere nok vil anbefale.

På Erhvervsakademi SydVest har vi i flere år levet med et årligt besparelseskrav på 2 pct. En besparelse, der nu foreslås fortsat i hele finanslovsperioden. Konkret betyder det, at vi i 2021 skal levere den samme ydelse som i dag for 14 mio kr. mindre end i 2015.

Herovre vestpå er vi ikke dem, der spiser flest tude-kiks. Og vi har hidtil - uden at kny - indarbejdet besparelserne i de årlige budgetter. Men nu nærmer vi os smertegrænsen. Ikke kun på grund af de førnævnte besparelser, men fordi vi på en række uddannelser oven i købet bliver pålagt begrænsninger i vores optag af studerende. Det hænger ikke sammen.

Vi kunne uddanne mere arbejdskraft til regionens virksomheder og dermed tjene ind på gyngerne, hvad vi bliver beskåret på karussellerne. Virksomhederne har oven i købet brug for den ekstra arbejdskraft, og deres behov bliver absolut ikke mindre i de kommende år. Men vi ikke.

Vi har de seneste fem år haft landets mest tilfredse studerende. Vi er overbeviste om, at det primært skyldes fokus på en tæt relation mellem undervisere og studerende og på klasserumspædagogikken. Vi giver de studerende et stort antal ugentlige lektioner, og den model er ikke den billigste. Men den fungerer, og den har bidraget til, at vores produktion af dimittender, er mere end fordoblet siden akademiets start.

Med nye besparelser i udsigt må vi - desværre - ændre modellen i de kommende år. Enten i form af færre timer til de studerende, større hold eller mindre forberedelse til underviserne. Alle tiltag vil efter vores opfattelse have en negativ konsekvens for kvaliteten af uddannelserne og i sidste ende kompetencerne blandt vores dimittender.

Man sikrer ikke planters vækst ved at beskære roden. Ganske som man ikke sikrer et samfunds vækst ved at beskære uddannelserne.