15 ud af 30 vandboringer på Ærø indeholder for høje mængder af sprøjtemidlet Desphenyl-Chloridazon. Vandværkerne kan stadig levere vand under grænseværdien til alle forbrugere på Ærø, men resultaterne kan komme til at påvirke vandværkernes nødberedskab.

Det er mere end 20 år siden, det blev forbudt af bruge sprøjtemidlet Desphenyl-Chloridazon. Ikke desto mindre dukker det i dag dog på flere vandværker i Danmark, og vandværkerne på Ærø er ingen undtagelse.

Foreløbigt har man fundet forhøjede mængder af sprøjtemidlet i drikkevandet på alle øens vandværker - på nær Ærø Vand, der leverer til forbrugerne i Marstal, fordi vandværket renser vandet med aktivt kulfilter. I sidste uge fik Rise Vandværk svar på prøverne, der undersøgte kilden til det forurenede drikkevand, som viste, at grænseværdien var overskredet for to boringer. Disse to blev efterfølgende taget ud af drift.

Torsdag eftermiddag var der møde i Ærø Vandråd - et samarbejdsforum og kontaktorgan mellem alle vandværkerne på Ærø og Ærø Kommune - hvor resultaterne fra de resterende vandværker blev drøftet. Her kom det frem at halvdelen af Ærøs boringer har målt forhøjede mængder af Desphenyl-Chloridazon. Det oplyser Frode Madsen, formand for Ærø Vandråd.

Resultater fra Ærøs boringer

Rise Vandværk har i alt fem boringer. Fire boringer har målinger af Desphenyl-Chloridazon over grænseværdien, og to vandboringer er taget ud af drift.


Ærøskøbing Vandværk, der også leverer vand til Bregninge, har seks boringer i alt, hvoraf fire er over grænseværdien.

Søby Vandværk har fem boringer. Tre af boringerne ligger over grænseværdien, mens en vandboring er taget ud af drift.

Ærø Vand, der leverer vand til Marstal har i alt 14 boringer. Af disse ligger fire boringer over grænseværdien for Desphenyl-Chloridazon.

- Det er en træls situation. Og vi er blevet overrasket, for vi har bare de boringer og den mængde vand, vi har. Lige pludselig får vi at vide, at der skal tages boringer ud af drift. Så hvor nogle vandværker for eksempel før havde fem boringer, de kunne tage fra, har de kun to nu, siger Frode Madsen.

Resultaterne giver foreløbigt ingen problemer i forhold til, at vandværkerne godt kan levere nok rent vand under grænseværdien til deres forbrugere. Men fundet af Desphenyl-Chloridazon kan få konsekvenser for vandværkernes nødberedskab.

- Vi er koblet sammen på vores nødforsyninger, så hvis ét vandværk går i stykker eller på anden vis ikke kan levere vand, så skal man kunne få vand fra andre vandværker. Og de her fund kan påvirke muligheden for, at vi kan nødforsyne hinanden, siger Frode Madsen.

Det har været forbudt at bruge Desphenyl-Chloridazon i Danmark siden 1996. Det er et nedbrydningsprodukt af chloridazon, som er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.

Miljøstyrelsen anbefaler, at der højst må være 0,10 mikrogram pesticid per liter drikkevand. 15 ud af 30 vandboringer på Ærø indeholder mere end 0,10 mikrogram Desphenyl-Chloridazon.

Med en forurening på de niveauer, der hidtil er set, er der ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ikke nogen kendte sundhedsmæssige risici ved at drikke vand fra vandforsyningerne.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Teknikdirektør efter pesticidfund: - Vi sidder tilbage som ét stort spørgsmålstegn

Teknikdirektør efter pesticidfund: - Vi sidder tilbage som ét stort spørgsmålstegn