Fhv. organist, lektor Torben Schousboe, Odense, fylder 80 år fredag den 6. oktober.

Han blev født i København og tog i 1960 organisteksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og kantoreksamen samme sted i 1961. Han fik sin orgeldebut i Odense Domkirke 1961.

Torben Schousboe har siden 1960 medvirket ved adskillige kirkekoncerter med kor og orkester både som organist, sanger og dirigent.

I 1961 blev han ansat som organist ved Emdrup Kirke i København, en stilling han varetog indtil 1996.

Han blev i 1968 mag.art. i musikvidenskab fra Københavns Universitet, men virkede allerede fra 1964 som undervisningsassistent.

Schousboe blev i 1964 ansat som amanuensis ved Københavns Universitet og i 1972 som lektor samme sted, hvor han var ansat indtil 1996.

Torben Schousboe var fra 1967 formand for Den Danske RILM komité (Répertoire International de Littérature Musicale) og har endvidere beklædt bestyrelsesposter og øvrige udvalgsposter i Det Danske Carl Nielsen Selskab fra 1966, Samfundet Dansk Kirkesang i perioden 1969-90, Selskabet Dansk Tidegærd fra 1970 og i Salmehistorisk Selskab.

Han har været internationalt anerkendt for sin forskning og viden om og personlige kendskab til Carl Nielsens liv og kompositioner.

Torben Schousboe har to børn. (Berlingske)