Sundheds- og ældreministeriet præsenterede torsdag en ny aftale om hjemmepleje med opbakning fra alle Folketingets partier. Inspirationen kommer fra Odense Kommune.

Ældreminister Thyra Frank (LA) og innovationsminister Sophie Løhde (V) præsenterede torsdag en bred politisk aftale, der skal nedbringe antallet af konkurser blandt private firmaer, der leverer hjemmepleje for kommunerne. Fremover skal der blandt andet stilles krav til virksomhedernes økonomi, og kommunen skal have beredskabsplaner klar i tilfælde af konkurs.

Den nye aftale

For at undgå konkurser blandt private hjemmeplejefirmaer er Folketingets partier blevet enige om følgende initiativer:
  • Krav om bankgaranti og kommunale beredskabsplaner: Serviceloven skal ændres, så kommunerne ved indgåelse af kontrakter med private hjemmeplejeleverandører forpligtes til at stille krav om bankgaranti eller anden garantistillelse og udarbejde beredskabsplaner, så de bedst muligt kan håndtere evt. konkurser.


 
  • God leverandørstyring: Kommunerne skal have styrket deres muligheder for at blive opmærksomme på advarselssignaler om eksempelvis dårlig økonomi. Regeringen vil derfor søge en forståelse med KL om at udbrede erfaringer og konkrete værktøjer til god leverandørstyring.


 
  • Virksomhedsoverdragelse: Flere kommuner er usikre på reglerne for virksomhedsoverdragelse i forbindelse med konkurser. Beskæftigelsesministeriet vil derfor udarbejde en vejledning til kommunerne om reglerne på området.


 
  • Krav om egnethedskriterier: Kommunerne forpligtes til at opstille egnethedskriterier, der indeholder krav om, at private hjemmeplejefirmaer ikke har offentlig gæld på over 50.000 kr. og skal indsende årsregnskaber.


 
  • Krav om efterberegning af afregningspriser: Serviceloven skal ændres, så kommunerne forpligtes til løbende - og mindst én gang årligt - at efterberegne, om deres afregningspriser reelt afspejler kommunens aktuelle udgifter.


 
  • Åbenhed for medarbejderne: Partierne er enige om vigtigheden af, at medarbejdere i private hjemmeplejefirmaer får bedre mulighed for at udtale sig kritisk om forholdene på deres arbejdsplads, uden at skulle frygte for deres job.


 
  • Lønmodtagernes Garantifond: Det skal undersøges, om lovgivningen i forhold til Lønmodtagernes Garantifond kan ændres, så fonden kan lægge ud for lønkrav mv. for medarbejdere i konkursramte hjemmeplejefirmaer, indtil det er afklaret, hvem der skal betale.


 
  • Forebyggelsesaftalen bygger på uafhængigt serviceeftersyn af lovgivningen på hjemmehjælpsområdet.


(Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet)

Den nye aftaler ligner til forveksling de kriterier for godkendelse af private leverandører på hjemmeplejeområdet, som man vedtog i Odense i 2016 for netop at undgå konkurser. Og i en officiel udtalelse bekræfter Ældre- og Sundhedsministeriet, at man har ladet sig inspirere af Odense-modellen. Det vækker glæde i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

- Jeg synes, det er super fedt, at det arbejde, vi har lavet i Odense, er blevet taget op på Christiansborg, siger rådmand Brian Skov Nielsen (Ø), der selv satte gang i arbejdet tilbage i 2015.

- Vi har snakket med ældreordførerne for de forskellige partier, og vores embedsfolk har talt med ministeriet. Derigennem er det nu lykkes at gøre vores tiltag her i Odense til lov på landsplan, og det er jeg naturligvis enormt stolt af, siger Brian Skov Nielsen.

Modstand fra de blå i byrådet

Da man i 2016 vedtog kriterierne i Odense Kommune, var det med modstand fra den blå fløj i byrådet. Derfor påpeger Brian Skov Nielsen ironien i, at den nye aftale er med støtte fra alle Folketingets partier - endda med borgerlige ministre i spidsen. Det er der dog en god forklaring på, hvis man spørger Kristian Guldfeldt, der er medlem af Odsenes Ældre- og Handicapudvalg for Det Konservative Folkeparti.

- Det, der var stridspunktet i de kommunale forhandlinger, var, at man fra rød bloks side ønskede at sætte et minimumskrav til firmaernes omsætning. Det betød i praksis, at man udelukkede små virksomheder fra at byde ind på hjemmeplejeopgaven. Jeg kan ikke umiddelbart se et sådant krav i den nye aftale fra Folketinget, siger Kristian Guldfeldt og tilføjer, at havde det samme været tilfældet i Odense, så havde hans parti også bakket op om forslaget.

Rådmand Brian Skov Nielsen giver dog ikke meget for Kristian Guldfeldts udtalelse, som han kalder for en bortforklaring.

- Jeg hæfter mig ved, at Folketinget mere eller mindre har kopieret den aftale, vi vedtog i Odense i 2016. Det kan godt være, at de borgerlige i byrådet var utilfreds med et specifikt punkt, men i så fald glæder jeg mig over, at man på Christiansborg har fundet en løsning på det, siger Brian Skov Nielsen.

  • fyens.dk