Alternativet i Assens har udsendt deres udspil på velfærdsområdet op til kommunalvalget i november. Michael Plauborg svarer her på spørgsmål til dele af partiets valgprogram.

- I foreslår, at det efter hvert møde med kommunen skal være muligt at udfylde en borgertilfredshedsundersøgelse. Hvorfor?

- Fordi der har været meget negativt fokus på, at sagsbehandlingen ikke er tilfredsstillende. Eksempelvis har det været fremme, at ting og sager forsvinder, når man anker sager. Vi kunne godt tænke os, at sagsbehandlerne mere er borgernes rådgivere, end de er systemets. Og det kunne man måske få fokus på ved den her tilfredshedsundersøgelse.

Kandidatlisten for Alternativet Assens

Kandidatlisten for Alternativet Assens tæller to opstillede kandidater i Assens Kommune til kommunalvalget 21. november 2017:Michael Plauborg, Bæring, lokomotivfører for DSB

Henrik Tegtmeier, Flemløse, lærer ved CSV

Alternativets lokalafdeling i Assens blev stiftet i 2016, og har derfor ikke tidligere siddet i byrådet.

- Risikerer man ikke, at det kun er de utilfredse, der vil klage over personlige forhold?

- Det kunne selvfølgelig være faren ved det. Vi vil gerne, at sagsbehandlerne bliver frisat, så tilliden mellem borgerne og socialbehandlerne bliver genoprettet. Undersøgelsen er et skridt i den retning.

- I foreslår, at hver borger kun skal have én sagsbehandler. Altså ligesom at gå i banken til sin personlige rådgiver?

- Ja, det var tanken. At man har en gennemgående sagsbehandler, der har hele ens sag. Så opnår man for det første en bedre tillid, men man undgår også, at en ny sagsbehandler hele tiden skal sættes ind i en måske kompliceret sag.

- I vil også have færre børn pr. sagsbehandler og give alle ledere i "velfærds-hierarkiet" efteruddannelse. Hvor skal pengene komme fra?

- Der er vi så heldige, at nogle af de her tiltag faktisk gør, at man sparer penge. Man har fundet ud af, at man sparer ved at sætte hurtigere ind, at man sparer ressourcer ved eksempelvis at have flere sagsbehandlere, så behandlingen bliver mere effektiv.

- Assens skal have et center for neurorehabilitering, skriver I. Hvorfor er det et vigtigt tiltag i Assens Kommune?

- Det har netop også at gøre med, hvor pengene skal komme fra. Vi har i forvejen nogle dygtige medarbejdere ude på Duedalen (Botilbud Duedalen, red.), der med lidt opkvalificering kunne klare nogle af opgaverne, og hvis man så fokuserede på at lave sådan et rehabiliterignscenter, der kunne tiltrække udefrakommende borgere også, så kunne det blive en gevinst rent økonomisk.

- I vil gerne, at Assens kommune driver forsøg med flere generationer under samme tag. Hvorfor er det en kommunal opgave?

- Der er lavet en undersøgelse, der viser, et stigende ønske i befolkningen til boligformer, der kan rumme flere generationer. Og er der et behov, så bør man også prøve at underbygge det. Det kan blandt andet være ved at lave lokalplaner, der understøtter større bygninger med plads til flere og ikke kun standardudstykninger til parcelhuse.

- Vil du forklare jeres forslag "opgavebørs" og "hjælpemiddelbørs".

- Hvis man i samarbejde mellem sagsbehandler og borger kunne oprette deres behov på en online børs, så kunne udbydere af velfærdsteknologi gå ind kigge på, om man har noget målrettet lige den borgers behov.

- I nævner ikke hverken skoledebatten eller vindmølleparken. Tør I ikke gå ind i de debatter?

- Det vi er kommet med her er kun udspillet på velfærdsområdet, resten kommer senere. I forhold til vindmølleparken har vi ikke drøftet lige præcis den placering. Erfaring viser, at de store havvindmøller dækker et større behov end de mindre lokalt placerede møller. Jeg så hellere, at man lavede et samarbejde ude i Horns Rev eller lignende. Og vi synes, hele skolebeslutningen er taget på et for spinkelt grundlag.

- Hvem skal så sidde og gennemgå svarerne fra borgerundersøgelsen?

- Det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke lige umiddelbart et svar på. Det kunne være en uvildig instans eller internt i kommunen.

- I vil forkorte "særligt håbløse ressourceforløb væsentligt". Hvad betyder det?

- Det er et udspil, der er inspireret af Norddjurs Kommune, hvor man hurtigere tildeler førtidspension til borgere, som er helt uarbejdsdygtige. Altså får dem fjernet fra det system og tildelt en førtidspension, så der er flere ressourcer i systemet til at tage sig af de borgere, der har arbejdsevnen tilbage og kan komme på arbejdsmarkedet igen.

- Hvordan sikrer man, at det kun er dem, der ikke kan arbejde, som kommer i den her gruppe?

- Det er et spørgsmål om at have mere tillid til de fagpersoner, der har behandlet sagen. Vi har set eksempler på nogle, som kommer med lægeerklæring på, at de skal ligge i sengen og kun kan stå op 15 minutter og alligevel er blevet sendt i praktik. Det er håbløst i min verden.

  • fyens.dk

Mere om emnet

Se alle
Alternativet i Assens: Der er hul til os

Alternativet i Assens: Der er hul til os

Alternativet i Assens: Kan ikke se oplagt kandidat til borgmesterposten

Alternativet i Assens: Kan ikke se oplagt kandidat til borgmesterposten