Møllemodstander i Munkebo: Lokalplanen er ugyldig
Af: Else Kjærgaard, Boels Bro

Lokalplan 258 er ugyldig, Jesper Hempler.

Jeg undrer mig over dit svar af 30.9.2017 til Solveig Gaarsmand, hvor du oplyser at Lokalplan 258 er gyldig under henvisning til Miljøklagenævnets klageafgørelse af 16.3.2016. Jeg var selv én af klagerne. I afgørelsen er der vurderet på natur, oversvømmelser, fugle m.m. - der er ikke i afgørelsen vurderet om kommunen havde kompetence til at vedtage lokalplan 258, som dengang omfattede et areal på søterratorie, og dermed heller ikke gyldighed af lokalplan 258. Du kan derfor ikke henholde dig til denne klageafgørelse.