Langeland: Ansøgningsfristen er 23. oktober klokken 12 for de tre legater: Nordlangelands Sociale Legat, Rødkøbing Kommunes Trangslegat og Sydlangeland Kommunes Sociale Legat, som alle uddeles i december, og det gør, at legaterne i folkemunde kaldes for "julelegater". I alt er der 100.000 kroner til fordeling blandt familier eller enlige, som på grund af store forsørgelsesbyrder, uddannelse, sygdom eller lignende lever under vanskelige økonomiske forhold, som Langeland Kommune skriver i en pressemeddelelse.

Ansøgningsskema kan hentes på kommunens hjemmeside eller i Borgerservice, Fredensvej 1 i Rudkøbing.

Langeland Kommunes Uddannelses-, Social- og Kulturudvalg behandler ansøgningerne i slutnigen af november. /EXP