Forslag til ny udligningsmodel. Det kommunale udligningssystem skubber Danmark ud af balance
Af: Mogens Pedersen, kommunaldirektør, Varde Kommune og Erling S. Pedersen, cand.polit.

Kommuner: Kommunernes muligheder for at levere velfærd afhænger i høj grad af de penge, kommunerne har til rådighed. En pæn del af de penge kommer ind gennem det kommunale udligningssystem, som Regeringen og KL nu skal til at revurdere. I den forbindelse vurderer vi, at det er på tide at indføre et system, som sikrer ensartede økonomiske vilkår for hver enkelt kommune. Vi kan ikke udligne til ensartethed, men vi kan behandle alle efter ensartede principper. Det betyder:

At de kommunale skattesatser skal være ens i alle landets kommuner.

At alle kommuner årligt skal have de penge, som svarer til deres udgiftsbehov.

Det vil gøre op med det nuværende system, der efterhånden er blevet totalt uoverskueligt og ikke længere fungerer efter hensigten.

Det helt grundlæggende princip bag det nuværende finansieringssystem er, at det lokale skatteniveau (udskrivningsprocent og grundskyld) skal afspejle det serviceniveau, som de lokale politikere har fastlagt. Et højt lokalt skatteniveau skal være lig med et højt lokalt serviceniveau. Derudfra kan danskerne selv vælge at bosætte sig i en kommune, der afspejler deres behov. Det er den helt grundlæggende tanke bag systemet.

I de sidste år har den enkelte kommunes skatteudskrivning dog reelt været fastlåst af aftaler mellem KL og skiftende regeringer, og når man kan spare penge i skat ved at flytte til en anden kommune, der ovenikøbet har et højere serviceniveau, er fundamenter for modellen fjernet. Lige nu sparer man eksempelvis 4,5 procentpoint i indkomstskat ved at flytte fra Lolland til Rudersdal Kommune, og servicen i Rudersdal er næppe dårligere end i Lolland, tværtimod. Ikke ligefrem noget, der er med til at understøtte et Danmark i balance.

Danmark er ganske enkelt blevet for lille til at have store forskelle på de offentlige serviceniveauer. Den offentlige debat efterspørger ensartet service inden for områder som sundhed, undervisning og socialt udsatte. Det fremstår vigtigere at have et fagligt rigtigt tilbud end en lokalt tilpasset ydelse, og det understøttes ikke af det nuværende system, der heller ikke skeler til, hvor effektivt den enkelte kommune rent faktisk bliver drevet.

Vi påstår ikke, at det kommunale udligningssystem er den eneste årsag til et Danmark ude af balance, men det er en stærkt medvirkende faktor. En tilpasning af systemet vil skabe et mere neutralt forhold til borgernes geografiske placering, opretholde muligheden for lokale politiske prioriteringer og tillade, at pengene følger behovene.

Det er nødvendigt, hvis man ønsker et Danmark i balance.