Af: Lars Chr. Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister

Klimakamp: Alternativets leder Uffe Elbæk beskyldte i sidste uge her i avisen - og flere andre steder - regeringen og undertegnede for at svække dansk indflydelse i klimakampen ved at føre Danmark i en gal og nærmest sort retning. Men kære Uffe, er du sikker på, at det ikke er dig, der lider af sortsyn her?

Danmark har for nylig taget initiativer, der trækker stærkt i international retning. Statsministeren viser globalt klimalederskab ved at samle en koalition af ambitiøse lande, byer og private virksomheder fra hele verden, der skal drive grøn omstilling frem, så vi kan nå de globale mål. Statsministeren og regeringen er meget engageret i at gøre en reel forskel for verdens klima. Det tror jeg, vi er enige om, er en god ting.

Men også på den hjemlige bane har regeringen gennemført en række ting, der trækker klimaet i den rigtige retning. Uden støtte fra Alternativet vel at mærke, men det bliver de nu ikke mindre grønne af. Lad mig nævne blot nogle af dem.

Vi har sikret, at vi kan bygge havvindmølleparker, der kan forsyne mere end en mio. danske husstande med strøm hvert år. Vi har som et af de eneste lande i EU vedtaget et ambitiøst iblandingskrav for biobrændstoffer i benzin og diesel i Danmark. Vi har presset massivt på for at få rettet op på EU's kvotehandelssystem, så det bliver dyrere at udlede CO2 og bedre kan betale sig at investere i vedvarende energi. I regeringens finanslovsudspil for 2018 afsætter vi næsten 500 mio. kr. frem mod 2022 til en række grønne initiativer.

For få dage siden har vi lavet en aftale med Dansk Folkeparti om at afsætte godt 1 mia. kr., så vindmøller og solceller kan konkurrere om at levere mest muligt grøn energi til danskerne. For de penge forventer vi at kunne forsyne næsten 140.000 danske husstande med grøn strøm om året. Det vil sænke Danmarks CO2-udledning og fremme grøn omstilling i Danmark. Det er mig en gåde, hvorfor Alternativet er imod det? 

Andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug er steget støt siden år 2000 og forventes fortsat at stige hvert år frem mod 2020. Alternativet har ganske rigtigt fremsat flere forslag i forhold til klimadagsorden, men gode og velmenende ord redder ikke klimaet. Her er det altså kun handling og resultater, der tæller.

Regeringen kommer med et udspil til en ny energiaftale på den anden side af nytår, hvor målet er at mindst halvdelen af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030. Kommer oppositionen også med en plan?