Lokaldebat: Som Fanden læser Bibelen
Af: Christian Thygesen
Borgmester
Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Alle 2
Ringe

Hans Jørgensen (30/9) og resten af den socialdemokratiske gruppe (4/10) læser min kronik (29/9) som fanden læser Bibelen. Modsat Hans Jørgensens følelsesladede respons, så indeholder min kronik på intet sted en kritik rettet mod enkeltpersoner.

Min kronik er alene en kritik af vores tidligere organisatoriske og styringsmæssige struktur.

Når jeg skriver, at vores direktion under den struktur var impotent, så retter det sig mod direktionen som organisatorisk enhed og ikke mod direktørerne. Det var jo strukturen, der indebar, at direktørerne havde reducerede beføjelser med deraf følgende indskrænket ledelsesrum og ledelseskraft. Faktisk således, at direktørerne efter min opfattelse ikke havde en reel mulighed for at løse de opgaver, man sædvanligt sætter en direktion til.

Ansvaret for strukturer er alene politisk og fordelt på alle kommunalbestyrelsesmedlemmer på godt og ondt. Med den nye struktur bevæger vi os tættere på praksis fra en dansk normal-kommune. Tættere på den facon som 96 ud af 98 kommuner arbejder efter.

Det giver os mulighed for at høste effekter som beskrevet i kronikken, samt at skabe en mere sammenhængende og fokuseret udvikling af Faaborg-Midtfyn.

Jeg evaluerer ikke og drøfter ikke individuelle medarbejderes ansættelsesforhold i medierne. Jeg ville ønske, at andre ville følge det samme princip. Specielt dem, der råber højt omkring arbejdsmiljø og trivsel.