Lokaldebat: Vores fælles vand
Af: Ole Wej Petersen (S), Plantagevej 7A, 5960 Marstal.

Lokaldebat: Socialdemokratiet på Ærø vil arbejde for at fjerne skovrejsningsforbuddene og udlægge skovrejsningsområder i de områder, hvor vores drikkevand er. Den bedste måde at beskytte vores grundvand på er, efter vores mening, at plante løvskov eller på anden måde forhindre sprøjtning og gødskning af de områder hvor der indvindes grundvand på Ærø.

Det hjælper ikke på de pesticider og anden forurening der allerede er i vores drikkevand, men det kan på langt sigt beskytte den vigtige resurse som grundvand er. Det er vigtigt, at vi sikrer rent vand til de kommende generationer, så derfor skal vi handle nu.

Ved kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2010 blev der stemt om skovrejsning på Ærø, med sigte på at beskytte vores drikkevand. Kun socialdemokratiet og SF stemte for, resten af kommunalbestyrelsen stemte imod. Derfor blev det ikke til noget dengang.

Efter den seneste konstaterede forurening, har nogle lister i den nuværende kommunalbestyrelse antydet, at de måske har ændret holdning. Derfor vil socialdemokratiet i næste periode genfremsætte forslaget om skovrejsning.