Alternativet vil drøfte ligestilling på torv.

Middelfart: I Alternativet er det naturligt at sætte fokus på ligestilling, herunder selvfølgelig også på at få flere kvinder ind i kommunal og regionalpolitik, fastslår partiets lokalafdeling i en pressemeddelelse.

Derfor indbyder partiet de kvindelige kandidater i de øvrige partier til "Mød kvinderne i lokalpolitik", som bliver et tværpolitisk gadevælgermøde, lørdag 4. november klokken 10-13 i Middelfart, formentlig på Torvet, selv om dette ikke ligger fast.

Baggrunden er en lav andel af kvinder både i Middelfart byråd og i regionsrådet. I Middelfart byråd er der 25 medlemmer, heraf er fire kvinder.  I Regionalrådet er der 41 medlemmer, heraf er de ni kvinder.

Med gadevælgermødet vil Alternativet sætte fokus på gode samtaler med borgerne og partierne imellem om f.eks. disse spørgsmål:

Hvordan adskiller kvinders bidrag i politik sig fra mændenes?Ville en kommunal- eller regionalrådsbestyrelse mon arbejde anderledes og træffe beslutninger på anden måde, hvis der var flere kvinder med?Ville man mon kunne se forskel på de beslutninger, der træffes?Ville processen omkring beslutningerne mon planlægges på en anden måde?Er det overhovedet vigtigt med flere kvinder i politik?Hvorfor er kvindelige kandidater gået ind i politik og hvordan kan man få flere kvinder med?

Dagen er valgt, fordi kvinderådet i samme weekend sætter fokus i hele landet på at få flere kvinder i politik, og fordi man håber på at kunne få kontakt med de mange, der er ude for at købe ind. /EXP