Lokaldebat: Internet med høj hastighed
Af: Agnete Fog, Strandbyvej 7, Strandby, kandidat til kommunalvalget for Det Radikale Venstre

Radikale prioriterer højt, at der etableres fibernet til flest mulige husstande og virksomheder i Langeland Kommune. Her ved udgangen af 2017 har 97 % af husstande og virksomheder på Ærø opnået mulighed for fibernetforbindelse. På Ærø var det elforsyningsselskabet, der gik ind i etableringen af nettet sammen med en privat virksomhed. Det skulle vi vel også kunne klare her i Langeland Kommune.

Langelands Elforsyning bør deltage i udrulningen af fibernet.

Langelands Elforsynings formue er skabt af alle husstande og virksomheder på Langeland, der gennem mere end 100 år har købt el af foreningen, og dermed skabt formuen.

Da man for mere end 100 år siden oprettede elværker til forsyning af husstande og virksomheder, var det et stort fremskridt.

Vi står i dag over for et lignende spring fremad med internettets gennembrud. En god internetforbindelse er nødvendig for en husstand og for en virksomhed.

Da det, set over tiden, er de samme husstande og virksomheder, der har skabt Langelands Elforsynings formue, som der i dag har brug for en hjælpende hånd til en fibernetforbindelse, er det oplagt, at Langelands Elforsyning går ind i finansieringen.

Da Ærø i 2013 planlagde etablering af fibernet, var det efter at Ærøs Elforsyning var blevet fusioneret med SE. Det skulle forhåbentlig ikke blive nødvendigt at gå så drastisk til værks her på Langeland for at få et fibernet over hele kommunen.

Agnete Fog

Strandbyvej 7, Strandby

Kandidat til kommunalvalget for Det Radikale Venstre