Når der på Christiansborg tales om det fine tema, at vores nation skal i bedre balance, og at der eksempelvis skal flyttes arbejdspladser fra hovedstadsområdet til andre steder i landet, anvendes ordet udflytning.

Det er udflytning af statslige arbejdspladser, der er tale om, som da statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale i Folketinget lancerede endnu et initiativ i den retning, som han lovede vil blive præsenteret i konkret form til december.

Men sagen er snarere, at vi burde tale om indflytning, nemlig flytning af offentlige arbejdspladser ind i landet, hvor danskerne også bor, ind i det land, alle taler om, at de ønsker i bedre balance.

Ord betyder noget, og herfra skal lyde en klar opfordring til, at Lars Løkke og hans kolleger på Christiansborg opgiver ordet udflytning og i stedet begynder at tale om indflytning.

Sammen med ordet ser vi gerne frem mod den handling, som der skal til. Den handling, som regeringen skal roses for, at den allerede har vist ved flytningen af foreløbig knap 4000 arbejdspladser fra hovedstaden til andre steder i landet. En flytning som er voldsomt debatteret, for selvfølgelig griber det voldsomt ind i de familier, som berøres. Her skal der tages hensyn. Der skal også skeles til fagligheden og sikkerheden for, at vi får de rette fagligheder med til de styrelser og institutioner, der får ny hjemadresse.

Men en ting er dog sikker. Det er en helt rigtig og fornuftig beslutning af flytte offentlige arbejdspladser væk fra centraliseringen i hovedstaden og et par andre storbyer. Dels af den indlysende årsag med balancen. Dels de afledte effekter, hvor indflytningerne kan medvirke til, at der skabes stærkere faglige miljøer også i de mindre samfund, hvor man ellers de seneste mange år kun har oplevet, at offentlige arbejdspladser til højtuddannede er flyttet den anden vej. Og dels af de oplagte retfærdighedsårsager.

Her er der i høj grad tale om, at Lars Løkke Rasmussen råder bod på nogle af de voldsomt uhensigtsmæssige konsekvenser af den strukturreform, han som indenrigsminister stod bag for 10 år siden. En reform, der sammen med domstolsreform, politireform og en lang række centraliseringsreformer på uddannelses- og sygehusområdet har tømt en lang række ellers driftige mindre byer og samfund for den livsnerve, som det offentlige naturligvis er. Og der er vitterligt tale om konsekvenser, der har haft katastrofale virkninger alt for mange steder.

Socialdemokratiet taler også varmt for mere balance i landet, herunder flytning af skattecentre samt tanker om placeringer af uddannelsesinstitutioner. Det hele kan ikke gå hurtigt nok. Det er ikke bare de små byer og samfund, der har brug for den håndsrækning og genopretning, det er hele landet, også hovedstaden, som har gavn af, at vi får skabt et land, hvor offentlige og private arbejdspladser spiller sammen og gør det i hele landet.

  • fyens.dk