Debattør: Johannes Larsen bør overtage Paludan Müllers Plads
Af: Karsten Holm Jensen, Ladbyvej 163, 5300 Kerteminde

Lokaldebat: Det er en glædelig og tiltænkt debat, der pågår om at finde en passende plads eller vej at opkalde efter bysbarnet, æresborgeren og kunstneren Johannes Larsen, som blev født og levede hele sit liv i Kerteminde, og som i dag har umådelig stor betydning ikke alene kulturelt og økonomisk men også for selvforståelsen i og omkring Kerteminde.

Museet har foreslået og prioriteret nogle muligheder. På det seneste er også et forslag om at omdanne torvet foran kirken til Johannes Larsens Plads. Forslaget begrundes bl.a. med, at Bjørn Nordahl's skulptur af Larsen og Syberg i forvejen er placeret på Nordre Kirkerist og dermed i tilknytning til torvet.

lige frem at lade Johannes Larsen som var frikirkemedlem overtage Skt. Laurentius kirkens plads er måske lige lovligt voldsomt. I stedet kunne blikket rettes mod Paludan Müllers Plads.

Müller blev ganske vist født i Kerteminde i 1809 men, uden at fornærme litterater, har han altså ikke tilnærmelsesvis samme betydning for Kerteminde som Johannes Larsen. Müller er hædret med både plads og vej i Kerteminde. Intet varer evigt, og i al stilfærdighed synes jeg godt, at han nu efter vel over 100 år kan overlade sin plads til Johannes Larsen. Busten af ham kunne sagtes flyttes til en ny værdig plads ved parkeringen på hans tilbageværende Paludan Müllersvej.

I en sådan rokade kunne skulpturen af Larsen og Syberg blive flyttet til det sted, som Bjørn Nordahl af alle muligheder allerhelst havde set. Johannes Larsens Plads, med Syberg og Larsen skulpturen kunne så stå og være i kunstnerisk dialog med Amanda på hver sin side af Langebro og dermed både byde velkommen og på gensyn til kunstens Kerteminde.