Lokaldebat: Skal "Skjoldnæs" så til Marstal?
Af: Hans Christiansen, Kirkeballevej 8, Store Rise, 5970 Ærøskøbing.

Lokaldebat: Mens batteri-færgen "Ellen" i magsvejr inden efterårets storme er bugseret fra Polen til Søby Værft for færdiggørelse er en udvikling - med europæisk bevågenhed - om et nyt færgekoncept om sider i ærøske hænder. Spændende at følge!

Ikke mindst for det samlede maritime miljø på øen med de tre havne. Hvoraf Marstal har været "sorteper" i forbindelse med datidens skoleforlig.

I forståelig frustration opstod tanken om privatfærgen "Ærøexpressen" - såfremt idéen var financierbar?

Og såfremt en potentiel passagerskare overhovedet ville foretrække rutens tilbud om ekspresfart til Rudkøbing og vise versa? Eller om kundekredsen - herunder den med lollandske tilbøjeligheder - foretrak en retningsbestemt "slow boat to China".

Spørgsmålet, der med en vis rimelighed kan rejses, er derfor om ikke Det Ærøske Færgetrafikselskab (DÆF) til foråret bør overføre M/F "Skjoldnæs" samt dens to elevatortårne fra hhv. Søby og Fynshav til søfartens mekka, Marstal!! Helt vederlagsfrit - eventuelt.

Herregud - navnet skulle vel ændres. "Marstal" er optaget, men søulkene på Søfartsmuseet kunne vel foreslå m/f "Martha" af Marstal. Med Skipperlabskovs øverst på menukortet...