Middelfart/Nordvestfyn: Hvis du gik på Frk. Wagnings Privatskole, som lå på hjørnet af Blindebomsvej og Søndergade i Middelfart tilbage 30'erne og 40'erne - eller kender til nogen, der gjorde - så vil Axel Jørgensen fra Kolding gerne høre fra dig.

Han, som selv gik på skolen i sin tid, indsamler nemlig oplysninger om dens eksistens og ansatte.

- Jeg besøger med mellemrum Middelfart, og i de senere år har jeg forsøgt at finde materiale om vores gamle skole: Frk. Wagnings Privatskole. Jeg kontaktede Lokalhistorisk Arkiv i Middelfart, men de vidste faktisk ikke meget om skolen. Jeg besøgte dem igen i sommer. Her kunne de oplyse mig om, at der i Vends Herreds Årbog 1997 var en beskrivelse af privatskolen i Middelfart, som blev startet i 1921. Men når vi kommer frem til Frk. Wagnings tid, er der blot oplyst, at hun købte skolen i 1936 og solgte den igen i 1948. Ellers intet. Jeg har så fået den her ide om, at vi måske i fællesskab kunne udarbejde en beskrivelse af "dagligdagen i Frk. Wagnings Privatskole", oplyser han.

Mener man at kunne bidrage, må man derfor gerne kan kontakte Axel Jørgensen på enten mail: ai-joergensen@stofanet.dk eller på telefon 40 57 26 73.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.