Debat: Stop slotsprojektet
Af: Alfred Rasmussen, Kronprinsensgade 13, Nyborg
Lokaldebat

Lokaldebat: En opfordring til Nyborgs politikere til at give byens borgerne mulighed at stoppe slotsprojektet.

Det forestående kommunalvalg 2017 vil være en oplagt mulighed for at give Nyborgs borgere en fair mulighed for at give deres mening til kende over for slotsprojektet. Det nuværende byråd er tilsyneladende enige om at gennemføre slotsprojektet, som er udlagt som et vækstprojekt. Men der bør gives det nye byråd en mulighed for at genoverveje projektet og borgerne en mulighed for at stemme på et eller flere partier, der vil gå ind for at stoppe slotsprojektet, som hviler på en tynd, kortvarig middelalder-hype, der vil uddø om få år, så Nyborg vil stå tilbage med et dødt slotsområde, men nu med store omkostninger for skatteyderne.

Slotsprojektet hviler på en tynd, kortvarig middelalder-hype, der vil uddø om få år, så Nyborg vil stå tilbage med et dødt slotsområde, men nu med store omkostninger for skatteyderne

Det nuværende byråd synes ude af trit med byens borgere omkring de alt for store fantasifulde projekter for en lille provinsby som Nyborg. Både Kina-projektet og færgeprojektet er kuldsejlet. Nuværende byråd bør derfor ikke alene kunne gennemføre slotsprojektet, som er et langt større projekt med langt større, negative konsekvenser for byen.

Jeg skal derfor opfordre til, at partiernes partiprogrammer til kommunalvalget indeholder en stillingtagen til slotsprojektet med dets reelle konsekvenser for Nyborg by og dens borgere i generationer frem: negative påvirkninger af slotsområdet, byens torv og handelsliv samt øgede skatter.

Konsekvenserne af slotsprojektet er store og uoverskuelige for Nyborgs borgere. Som planerne er omtalt og præsenteret, skal der opføres store, skumle og dominerende bygninger på byens fornemste plads. Det sidste nye er, at krudttårnet respektløst skal forhøjes, så det kan blive endnu mere dominerende. Bygningerne vil stå for en enevældig kongemagt, krig, tyranni og griskhed, en for længst uacceptabel adfærd, der ikke fortjener at bliver bygget monumenter over. Byens torv inddrages, og gadenettet justeres efter projektet. Det vil blive et voldtag på byen, som vil gøre ondt på de, der lever i byen og har et forhold til den by, den naturligt har udviklet sig til.

Tilsyneladende har de udefra kommende donerende fonde krav til udformningen af projektet som placering, egen investering, drift og vedligehold over lange åremål. Alt sammen noget, som i højeste grad angår Nyborgs borgere, hvor det imidlertid tages som en selvfølge, at borgerne accepterer uden mulighed for at stemme imod.

Den bedste udgang på slotsprojektet for byens borgere vil være at stoppe det, dække alle udgravningerne til og således efterlade muligheden for, at næste generation af arkæologer kan grave på stedet. Museet kan afslutte med at fortælle om resultatet af udgravninger på det gamle slot, hvor der i øvrigt er masser af plads til at fortælle om en svunden tid, der efter manges mening ikke er en særlig glorværdig epoke i Danmarks historie.

Det kommende byråd bør stoppe dette katastrofale projekt - som indeholder lagt flere negative påvirkninger på byen end færgeprojektet - det skylder vi vor hjemby Nyborg. Naturligvis skal der ske ændringer i byen, men det skal være ændringer, der er til gavn for den almindelige borger.