Politik

Tre aktive medlemmer af Party Rebels er alle enige om, at de er utilfredse med de folkevalgte politikere. Men hvorfor, de er det, er vidt forskelligt.

Lauritz Haveman

- Hvorfor vil du lukke Folketinget?

- Fordi jeg mener, at der ikke er nogen, som repræsenterer mig eller folket.

- Har du et konkret eksempel?

- Personligt mener jeg, at boligkrisen er et stort emne. Nok fordi jeg er tidligere besætter. Vi er nået bunden. Nedskæringer er også et stort problem. Asylpolitikken. SU-reformerne. Der er en del.

- Tror du, at aktionen vil hjælpe?

Jeg tror ikke, at det vil hjælp på politikkerne. Men det kan skabe en debat omkring, hvorfor der er en udbredt mistillid til dem. Hvorfor de bliver med at skære ned og ignorere folks rettigheder.

Erik Storrud

- Hvorfor vil du lukke Folketinget?

- Det er den eneste måde, som politikerne ikke kan ignorere. Jeg er træt af at blive ignoreret.

- Er der en konkret grund til, at du vil gøre det?

- Altså, hele retorikken om flygtninge generer mig meget.

- Hvorfor?

- Jeg synes, at man skal snakke om dem som mennesker. Ikke som parasitter.

- Tror du, at aktionen vil hjælpe?

Ja! Det kommer til at sende et budskab til politikerne.

Thomas Hansen

- Hvorfor vil du lukke Folketinget?

- Jeg har altid syntes, at det var underligt, at det var dem deroppe på Borgen, som bestemte. Dem har jeg ikke noget tilfælles med. De er levebrødspolitikere. Jeg forstår ikke, at man ikke har mere bestemmelse end at smide et papir i en boks hvert fjerde år.

- Men hvad skal man så?

- Jeg blev selv politisk aktiv, da Ungdomshuset blev revet ned. Jeg så en anden måde at gøre tingene på. Måske skulle samfundet bygges mere op omkring kollektive fællesskaber, så der er bedre kommunikation mellem folket og beslutningstagerne.

- Tror du, at aktionen vil hjælpe?

Det er endnu en murstensbrik i en lang vej mod at ændre strukturen og skabe et bedre samfund. Det ændrer ikke på noget med én aktion. Men måske planter det nogle tanker i folket.

  • 3305486

    Af: