Velovervejede begrundelser for valgforbund
Af: Kaj Andersen, Rasmus Nielsensvej 64, Søndersø

Kim Johansen er naturligvis i sin fulde ret til at være overrasket over, at Radiale er indgået i valgforbund med tre andre partier. Det er korrekt, at Radikale Venstre ikke tidligere har været i valgforbund med "store partier" - således heller ikke med Socialdemokratiet. Men der er tradition for at finde muligheder for teknisk valgforbund med andre partier. Med al respekt er de to af partierne, Radikale er gået i valgforbund med, ikke karakteriseret som store partier.

Jeg er fuldt ud klar over signalværdien af Kim Johansens påstand om, at "man altid bliver bundet lidt af at være i teknisk valgforbund". Det må betegnes som en falsk påstand. Radikale Venstre vil naturligvis ufortrødent gå efter radikale synspunkter, ligesom de andre partier naturligvis forfølger egne mål.

En enig bestyrelse og kandidatgruppe er ud fra forskellige bevægegrunde kommet frem til, at vi tjener den radikale sag bedst ved den indgåede konstellation ud fra den virkelighed, vi befinder os i.