På hele fire vandværker overskrider fundet af pesticidresterne, desphenyl-chloridazon, grænsen for, hvad der må være i nordfynboernes drikkevand.

Nordfyn: Hasmark, Hårslev, Nordfyns og Tørresø. Det er de vandværker, hvor der foreløbig er fundet en mængde af pesticidresterne, desphenyl-chloridazon, som overskrider den fastsatte grænseværdi.

Dermed bliver Nordfyn en del af den bølge af vandværkssager, der har rullet over Danmark den seneste måneds tid.

Men selvom pesticidresterne overskrider grænseværdien, udgør det ikke nogen akut sundhedsrisiko, fortæller Henrik Boesen, direktør for Teknik, Erhverv og Kultur:

- Hver gang, der sker en overskridelse, uanset hvor stor den er, tager vi kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og så er det dem, som jævnfør lovgivningen vurderer, om der er en akut sundhedsrisiko.

Det er der altså ikke hos nogen af de fire vandværker.

Årsagen til det er, at selvom prøveresultater fra for eksempel Nordfyns Vandværk viser et indhold af desphenyl-chloridazon på 4.0 mikrogram/liter, ligger den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet langt over.

Nemlig på 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for børn, står der på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

At vandet ikke er farligt, betyder dog ikke, at det er acceptabelt, når der findes for mange pesticidrester i nordfynboernes drikkevand, siger Henrik Boesen:

- Der er ingen akut sundhedsrisiko. Så man kan trygt drikke vandet. Men det er rigtigt, at når en grænseværdi overskrides, så er det jo ikke godt.

  • 3305486

    Af:

Mere om emnet

Se alle
Forsker: Grænseværdierne er vigtige

Forsker: Grænseværdierne er vigtige

Forurening: Voldsomme problemer på Nordfyns Vandværk

Forurening: Voldsomme problemer på Nordfyns Vandværk