KONFRONTATION

Borgmester Søren Steen Andersen (V) beklager, men mener ikke at have gjort noget forkert, da han nævnte en aktindsigtsansøgning fra en borger på sin Facebook-profil

- Jørgen Laustsen anmodede om aktindsigt vedrørende kommunens kontakt med Dansk Friskoleforening og dermed også dig som borgmester. I den forbindelse gik du ud tre dage før, han modtager den endelige aktindsigt fra forvaltningen, via Facebook, og omtaler den, før den er færdigbehandlet. Hvorfor gør du det?

- Det gjorde jeg egentlig bare for at oplyse om, hvad det drejede sig om. Det har jeg før gjort, hvor jeg har udtalt mig om, at der har været aktindsigtsbegæringer. Så havde jeg fået en henvendelse omkring det med friskolerne, og aktualiteten i det var, at jeg havde været i DR P4 Fyn en uge før i forhold til, at foreningen ude i Salbrovad havde været ude at sige, at nu havde de søgt friskolelicensen og var klar med en model, hvad de ville gøre i givet fald, at de vil oprette en friskole.

- Det, jeg vil vide, er, hvorfor går du ud og omtaler aktindsigten på den måde, før den er færdigbehandlet?

- Det kan jeg sagtens gøre, fordi jeg har ikke nævnt noget om, hvem det er, og hvad svaret vil være i aktindsigten. Men jeg gik ud og gjorde det, fordi der var opmærksomhed omkring, og jeg har tidligere udtalt, at kommunen kunne agere fødselshjælper for en given friskole.

- Hvad siger du til Michael Gøtzes, professor i forvaltningsret, og Roger Buchs, kommunalforsker, kritik, som blandt andet lyder på, at du træder klart ved siden og går ud grænsen som borgmester her?

- Der er ikke så meget at afgøre i en aktindsigt, andet end at man skal efterleve den, og det er så også blevet gjort. Men jeg tager det til efterretning, hvis det er tilfældet, og så skal jeg selvfølgelig ikke gøre det, og det beklager jeg da med det samme.

- Hvordan kan det være, at du trak aktindsigten ind i det og ikke kun omtalte det, der havde været omtalt i medierne?

- Det var, fordi der havde været en aktindsigt omkring, hvad havde min trafik været i forhold til friskoleforeningen. Og så var det sådan set bare at fortælle, at den også havde været der, og det har jeg i øvrigt også før nævnt, at jeg har haft arbejdet med, hvordan man kunne hjælpe en friskole i gang. Hvad man må, og hvad man kan. Så der er ikke noget odiøst i det. Jeg har selvfølgelig heller ikke nævnt, hvem der havde søgt aktindsigten. Og aktindsigter får vi jo jævnt hen hele tiden fra mange parter, og de er da hjerteligt velkommne, fordi sådan skal det være i et demokrati. Det skal være transparent.

- Men er det ikke mere transparent, at det så bliver behandlet helt til ende, før du går ud? For du har jo tilgang til de her oplysninger, som almindelige borgere ikke har?

- Ja, jeg har en mailkorrespondance, som er min egen i forhold til friskoleforeningen. Min forvaltning har ikke haft nogen korrespondance med dem.

- Men er det så ikke mere rimeligt, at inden du begynder at omtale det på Facebook, at Jørgen Laustsen så havde modtaget sin aktindsigt?

- Det ved jeg egentlig ikke. Jeg har før haft møder med friskoleforeningen i forhold til mange forskellige ting, og så er der søgt en aktindsigt i, hvad min korrespondance været med dem i forhold til at være fødselshjælper.

- På baggrund af det eksperterne siger, kunne du så finde på at sende en undskyldning til Jørgen Laustsen?

- Jeg kan ikke se dramatikken i det her. For jeg har egentlig skrevet, at der er en borger, og dem er der 41.400 af her i kommunen, der kan søge aktindsigt, og det skal de være hjertens velkomne til.

- Det gør ifølge Michael Gøtze heller ingen forskel, om det står på postlisten?

- Når jeg kan se den rette ordlyd på postlisten, som er åben og offentlig tilgængelig, så kan jeg ikke se, at der er fugls føde på sagen. Det må jeg indrømme. Om end jeg vil, det kan jeg ikke. Hvis du ikke kan nævne, hvad der står på en åben postliste, hvad kan du så. Det kan jeg ikke forstå, fordi alle og enhver kan gå ind på en åben postliste og se, hov, der ligger noget der. Hvis man ikke må nævne det, så kan jeg ikke rigtig se, hvad er meningen med en åben postliste.

- Men du trækker den ind i hele debatten om skolestrukturen?

- Det er klart, at jeg gør det, fordi der er et tema, der har været nævnt, at vi kunne som kommune eventuelt agere fødselshjælper for en friskole, og det har været i radioen i de dage, hvor aktindsigtsbegæringen kommer, så den sag er aktuel.

- Men eksperterne mener, du træder ved siden af?

- Der er jeg så bare uenig.

- Vil det få dig til at få forvaltningen til at granske reglerne, om de er fuldt?

- Det har vi allerede gjort, og de kan ikke se, der er fugls føde på sagen. Men selvfølgelig gransker de det. Jeg har lige vendt det med både kommunaldirektøren og vores jurist på området. Det er en storm et i glas vand.

  • Jensen_Claus_Bøge_(2015)_013

    Af:

    Jeg er lokaljournalist på Fyens Stiftstidende i Assens, hvor jeg skriver om stort og småt i hele kommunen. Samtidig har jeg fokus på det digitale på redaktionen. Tidligere har jeg arbejdet hos Ekstra Bladet og Metroxpress.

Mere om emnet

Se alle
Eksperter om borgmester: Går over grænsen og træder ved siden af

Eksperter om borgmester: Går over grænsen og træder ved siden af

1
Borger føler sig krænket: - Det er ikke en borgmester værdigt

Borger føler sig krænket: - Det er ikke en borgmester værdigt