Digerne på Ærø skal kortlægges og digitaliseres på ny, da de tidligere registreringer har vist sig ikke at være komplette. Med statslig støtte har kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte penge til at få foretaget en ny registrering af de ærøske diger.

Ærø: Ved kommunalbestyrelsesmødet den 21. september vedtog kommunalbestyrelsen at afsætte penge til at kortlægge og digitalisere de diger, der er på Ærø.

Det skal ifølge planen ske i 2018. Beslutningen kommer, efter daværende Kulturminister Bertel Haarder og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i juni 2016 opfordrede landets kommuner til at foretage en konkret udpegning af beskyttede diger, fordi tidligere kortlægninger har vist sig at være utilstrækkelige.

Ifølge formanden for erhvervs-, teknik- og havneudvalget Lennart Mogensen (V) vil en registrering være med til at sikre en del af Ærøs kulturarv.

- Ærø er jo helt unikt i forhold til diger. Det er en del af vores kulturarv, så det er godt, vi får dem registreret, så vi kan bevare dem, siger han.

Det var dog ikke en enig kommunalbestyrelse, der stemte for at få registreret de ærøske diger. Leo Holm (C) sidder også i erhvervs-, teknik- og havneudvalget, og han anser de nuværende kortlægninger for at være tilstrækkelige. Derfor stemte han og resten af De Konservative imod forslaget.

- Jeg mener, det, vi har nu, er fint nok. Så kan vi tage de sager, der måtte være, efterhånden som folk henvender sig til kommunen. Det er alligevel over 300.000, kommunen selv skal finansiere, og de penge kan bruges bedre på noget andet, siger Leo Holm.

Støttepulje ændrede beslutningen

Projektet kommer ifølge kommunens skøn til at koste 500.000 til 550.000 kroner, og det fik kommunen til at afvise henvendelsen ministrene, da den tikkede ind til kommunen i 2016.

Men siden har Kulturministeriet oprettet en pulje på 15 millioner kroner, der skal gå til at dække nogle af de omkostninger, der er forbundet med en udpegning af diger, og det med udsigten til et statsligt tilskud har Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget skiftet mening, fortæller Lennart Mogensen (V).

- Det er klart, at vi var lidt betænkelige ved at skulle finansiere det hele selv, men med de her penge, kan vi lige så godt få det gjort, siger han.

  • fyens.dk