Debat: Ønske om borgerrådgivning
Af: Peter Storm, byrådskandidat for Socialdemokratiet, Søndergade 8, Middelfart

Tro ikke, overskriften kun dækker rådgivning til borgere. Det skal der selvfølgelig være. Jeg tænker også på borgernes rådgivning af kommunen.

Vi er i gang. Vi har forældrebestyrelser, skolebestyrelser, lokalråd, folkeoplysningsudvalg, ældreråd, handicapråd, ungdomsråd, frivilligråd, høringer, borgermøder, dialog ... Det er godt.

Naturligvis er byrådets 25 folkevalgte medlemmer det øverste råd og udtryk for det repræsentative demokrati. Det er dog værd at tænke det lokale demokrati efter.

Byrådet tog et helt nyt middel i brug, da man nedsatte et rådgivende udvalg med en overvægt af foreningsrepræsentanter til at skabe en plan for Staurby Skov. Det kom der en virkelig god plan ud af. Der blev snakket på tværs og fundet fælles løsninger. Jeg var glad for at være formand for dette udvalg. Jeg kunne lære af det og efter bedste evne fremme processen. Udvalget lukkede sig ikke inde, men åbnede sig undervejs i medierne og afholdt to velbesøgte borgermøder - et i Strib og et i Middelfart. Det var en fornyelse, som vi kan drage nyttig viden af.

Vi skal være åbne for fornyelse i det lokaldemokratiske arbejde. Vi socialdemokrater vil gerne være med til at understøtte borgerinddragelse og eksperimentere med nye former for indflydelse.