Debat: Ildsjælene er Langelands DNA
Af: Brian Dalsgaard. Tryggelev 7, Humble, kandidat ved kommunalvalget for Venstre.

Gennem den sidste valgperiode er de langelandske ildsjæle for alvor kommet på dagsordenen.

De skaber en uvurderlig værdi i lokalsamfundet og er med til at skabe rammerne for et aktivt fritidsliv over hele øen.

Det har ikke skortet på projekter fra nord til syd. Venstre gik til valg på puljen til investeringer i vores haller og klubhuse. Den er indført og har skabt stor glæde bredt ud over øen til stor gavn for foreningslivet.

Der er ikke nogen, der bedre ved, hvor indsatsen skal lægges lokalt, end dem der bruger faciliteterne. Derfor vil Langelands Venstre også i den kommende periode arbejde for en pulje til forskønnelse og byfornyelse i de Langelandske småbyer på 1 mio. kroner, som finansieres via anlægsbudgettet.

Puljen skal skabe udvikling bredt ud over øen og er tiltænkt borgerforeninger, grupper af ildsjæle og andre fællesskaber, der vil lave lokal udvikling, hvor de bor.

Puljen skal kunne bruges i kombination med øvrig fondssøgning og i kombination med muligheden for kommunal mellemfinansiering af ildsjælenes projekter, som Venstre også har rejst i denne periode.

Venstre vil videre.