Om boringsnære beskyttelsesområder er store eller små, spiller ikke den store rolle for grundvandsbeskyttelse, lyder det fra Jakob Nørby, geolog i Svendborg Kommune, der hjælper Ærø Kommune på vandforsyningsområdet. Områder skal fredes, hvis man virkelig skal beskytte vandet, konstaterer han.

Hvad kendetegner Ærøs geologi?

- Ærø blev dannet under sidste istid ved Lillebæltsfremstødet. Her blev der skubbet flager op af undergrunden, som blev stablet, så de står op ad hinanden. I den her pakke af lag, der står op ad hinanden, er der nogle afgrænsede lag af sand som vandværkerne henter vandet op af.

Hvorfor er Ærøs geologi speciel i forhold til vandindvinding?

- Et grundvandsmagasin plejer at være et stort område, men på Ærø er de små, tynde og meget begrænsede i udbredelse, og de står skråt. Hvis man skal have nok vand, er der derfor nødt til at være mange boringer, fordi magasinerne ikke yder ret meget. Så hvor vi i Svendborg kan hente 30 kubikmeter i timen, kan Ærø måske hente 10, hvis man er heldig.

Påvirker Ærøs specielle geologi risikoen for, at grundvandet bliver forurenet?

- Nogle af Ærøs grundvandsmagasiner er sårbare, fordi at når grundvandsmagasinerne står skrå, er der nogle steder, hvor sandet er tæt ved overfladen. Men det er også disse steder, hvor der bliver dannet mest grundvand. For det meste ser man ikke sprøjtemidler i Ærøs grundvand, men der er de her ekstra uheldige stoffer, som har fundet vej ned - blandt andet på grund af de skrå lag.

Hvad må man ikke indenfor BNBO'er?

- Der er forskellige måder at bruge BNBO'er. Der er selvfølgelig nogle restriktioner på den måde, at det er skrevet ind i lovgivningen, at der inden for de områder ikke må være planlagte aktiviteter som eksempelvis et autoværksted, vaskepladser eller lignende, der kan øge sandsynligheden for forurening.

Må man sprøjte med pesticider?

- Det kommer an på, om BNBO'erne vurderes at være sårbare eller ej. I Danmark er det jo sådan, at regelret anvendelse af sprøjtemidler ikke vurderes som et problem. Så udgangspunktet er, at vi i BNBO'erne bare skal være ekstra opmærksom på, hvad der foregår.

Er der mere restriktive regler for BNBO'erne på Ærø?

- Det er der ikke lagt op til.

Hvad skal der til for at sikre områderne omkring boringerne fra sprøjtemidler?

- Hvis vandindvindingsområder skal sikres helt mod sprøjtemidler, så skal området fredes, og i så fald skal lodsejeren, der berøres, have kompensation. Og der er kun forbrugeren til at betale, hvis man vælger, at der skal laves en sprøjtefri zone. På Ærø er der den ekstra udfordring, at vandet i forvejen er meget dyrt.

  • Af:

Mere om emnet

Se alle
Ærø fastlægger ny beskyttelse omkring vandboringer

Ærø fastlægger ny beskyttelse omkring vandboringer