Lokaldebat: - Trist at slette sidste afgang fra Fynshav
Af: Esther Bundgaard, Tordenskjoldsgade 6, 5960 Marstal

Dejligt at se de mange afgange fra Søby til Fynshav i den kommende færgeplan.

Trist at man vælger at slette sidste afgang fra Fynshav klokken 19.35, som betød, vi havde mulighed for at lave endagsbesøg i det Sønderjyske og omvendt få endagsgæster den anden vej.

Nu, hvor budgettet for 2018 er vedtaget, og der skal spares på færgeområdet, skulle man måske revurdere bygning af færgelejer i Søby og Faaborg.

I stedet for at spilde mange millioner kroner på Skjoldnæs, burde der måske satses på at flytte en af tvillingefærgerne til Søby, hvor sejltiden er kortest.

Et fromt ønske kunne være en hurtig passagerfærge til Svendborg.

Har kommunalbestyrelsen tænkt på den indtægt, øen kommer til at mangle fra alle brudeparrene med deres gæster, de måneder vi er uden færge til Fynshav?

Man burde lave et samarbejde med Alsfærgen, så der kom en rabatordning, når man benytter færge Fynshav/Bøjden og videre Faaborg/Søby i den periode, Søby/Fynshav er indstillet. Det vil måske opretholde lidt af trafikken til øen sydfra.