Lokaldebat: - Skammeligt at plejehjemsbeboere ikke blev inviteret med til høstfest
Af: Inger M. Ziegler, Skonnertvej 27, 5960 Marstal. Kandidat til kommunalvalget for DF.

Lokaldebat: Det er en mærkesag for Dansk Folkeparti på Ærø at understøtte det frivillige arbejde i kommunen: Mangel på varme hænder i hjemmeplejen og i bofællesskabet er et stigende problem. Vi har det klare synspunkt, at frivillige ikke skal erstatte kompetente medarbejdere, men at frivillige kan skabe en stor merværdi og livskvalitet for ældre og psykisk syge borgere, ved i et samspil med kommunen at bidrage med frivilligt arbejde.

Dansk Folkeparti vil gerne medvirke til at skabe rammer for frivilligt arbejde, som kan motivere og anerkende de som gør en forskel, så der skabes engagement og sammenhold hos de frivillige.

Den kommunale centersal på Marstal Ældrecenter (MÆC) burde kunne benyttes af borgere med relation til centeret. Året høstfest på MÆC har netop været afholdt for de brugere, som er visiteret til dagcenteret, cirka 20 mennesker var mødt frem og der var arrangeret musik og sang.

Det er skammeligt, at man ikke havde inviteret dem, der sidder inde i deres lejlighed på MÆC, samt de frivillige, som hellere end gerne kommer og hjælpe til. Tidligere var høstfestens deltagere både borgere fra byen, beboerne fra plejecenteret og pårørende, og som havde en fornøjelig eftermiddag og noget at glæde sig over både før og efter.

Hvorfor afskaffede man noget, som var godt og til gavn for områdets brugere? Hvad ligger til grund for den besparelse?

Vi ser frem til at kunne medvirke til et bedre samarbejde mellem Ældrecentrene og frivillige i fremtiden, det kan kun gå for langsomt. Der skal gives mulighed for brug af den store sal noget mere, for alle som har lyst til at komme og få sig en hyggelig snak og lidt spil også med folk udefra.