Ærø Museum har netop sendt hæftet "Hertug Hans den Yngre og Søbygaard" på gaden. Hæftet handler om Ærø på den tid, hvor hertug Hans den Yngre regerede.

Ærø: Tredje hæfte i serien "Fortiden i nutiden", som udgives af Ærø Museum, er netop landet hos butikken Creutz i Ærøskøbing, på turistkontoret og i Ærø Museums kiosker.

Hæftet har fået titlen "Hertug Hans den Yngre og Søbygaard" og handler - som titlen jo også ret tydeligt afslører - om hertug Hans den Yngre, som levede i 1545-1622, og om Søbygaard.

Som mange nok allerede ved, var hertug Hans den Yngre hertug af Slesvig, Holsten, Als, Sundeved, Ærø og Pløn. I 1580 byggede han Søbygaard, og gården blev en af mange hovedgårde i et enormt godkompleks, som hertug Hans den Yngre ejede.

Hovedparten af Hans den Yngres nyanlagte og ombyggede hovedgårde er i dag forsvundet.

Tilbage står Søbygaard som et monument over en periode af øens politiske historie og ikke mindst fortællingen om hertug Hans den Yngre, der blev en af hertugdømmernes største fødevareproducenter i slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Ærø Museum.

Hovedgårdsdriften blev nedlagt i sidste halvdel af 1700-tallet, og jorden udstukket til mindre gårde og husmandsbrug.

Hæftet "Hertug Hans den Yngre og Søbygaard" er på 24 sider og velillustreret. Det koster 40 kroner.

  • Af: