Debat: Et arbejde for et grønnere Langeland
Af: Ingvard Hansen, Annexstræde 35, Tullebølle, kandidat for Alternativet Langeland

 

Som nye spillere i kommunalpolitik er Alternativet parat til at gå aktivt ind i lokalpolitik.

Vi vil arbejde for et grønnere og mere bæredygtigt Langeland, med understøttelse af og udvikling af grønne arbejdspladser med vægt på økologisk og miljøneutral produktion. En produktion som bl.a. vil være med til at sikre vort truede grundvand for kommende generationer.

Vi vil understøtte udviklingen af produktionsformer, der tilgodeser en stor artsdiversitet, så vi kan beskytte dyr og insekter, der nu er på hastigt tilbagetog i vores fauna.

Vi vil understøtte grønne iværksættere med oprettelse af et iværksætterhus. Et hus hvor iværksættere kan danne netværk og inspirere hinanden og få sparring fra fagpersoner. "Flere Ved Mere" - er et af Alternativets slogans. Et iværksætterhus vil også kunne danne rammen for møder mellem iværksættere og producenter og understøtte aktører i turisterhvervet.

Samsø har en lang tradition for forarbejdning af lokale produkter - det samme har Bornholm gjort med stor succes. Jeg kunne godt forestille mig en fødevarevirksomhed, der rummede slagtere, mejerister, bryggere, kokke og planteavlere, som arbejdede tværfagligt med udvikling af produkter, som ville blive efterspurgt ude i verden - og som turister fragtede med hjem efter at have oplevet vores grønne Langeland

I Alternativet sætter vi pris på det samarbejde, der er etableret mellem Radikale, Konservative, SF og Socialdemokratiet. Vi 5 partier har fælles områder, vi umiddelbart kan samarbejde om. Vi har selvfølgelig også områder, hvor vi er meget forskellige; men vi vil søge at samarbejde til fælles bedste for hele Langeland.