Debat: Flot budgetforlig på ældreområdet
Af:

Flemming Enevoldsen, formand for ældrerådet, Lundevej 1, 5591 Gelsted og Kaj Johansen, formand for social og sundhedsudvalget, Havevej 10, 5580 N

Der er indgået budgetforlig for 2018, med stor fokus på investering i livskvalitet og hverdagsservice for vores ældre borgere.

Som medlem af social- og sundhedsudvalget og medlem af ældrerådet kan man kun være glad og tilfreds med aftalen. Dejligt at hele byrådet er bag, og fantastisk at der er blevet plads til at investere så meget på ældreområdet. Der er afsat midler til øget rengøring, mere rehabilitering (træning), varm mad om aftenen på vores ældrecentre og penge til nyt inventar.

Rengøring: Her er afsat to millioner. De skal primært bruges til at skabe mulighed for at gøre rent hver anden uge frem for hver tredje, som vi har i dag. Det har været et ønske vi har haft i flere år, men nu kunne der findes økonomi til det. Det har også været et ønske fra vores gode samarbejdspartner Ældrerådet.

Øget fokus på rehabilitering: Vores grundtanke er, at borgere ønsker at leve så selvstændigt som muligt. Det betyder, at træning er meget vigtig, når man har været ude for et funktionstab. Det har der været investeret intensivt i gennem flere år, og der er afsat yderligere 400.000.

Varm mad på Ældrecentrene: Vi skal have madlavningen så tæt på borgene som muligt. Det giver liv/aktivitet og glæden ved at kunne følge processen omkring, hvad man skal have at spise til aftensmad. Vi har kørt et forsøg i 2017 (igen i godt samarbejde med Ældrerådet), og det har vist sig at have flere positive resultater. Det betyder, at vi skal have etableret/renoveret køkkener flere steder for at kunne lave det så lokalt som muligt - det er der også afsat anlægskroner til. Ændringerne af køkkener og ændrede arbejdsvilkår for dem, der laver maden, betyder, at vi først kan komme i gang den 1. juni 2018. Det betyder, at vi har tid til at få det planlagt, så det passer bedst muligt ind i de forskellige ældrecentres vilkår. Der er i 2018 afsat godt 500.000 og det dobbelte i årene fremover.

Nye senge med mere: Der er afsat halvanden million over de næste to år til nyt inventar. Vores senge er slidte og kræver en udskiftning. Det vil give en bedre søvn til beboerne og bedre arbejdsvilkår for personalet.

Så alt i alt et rigtig flot budgetforlig - som understøtter og udvikler det gode arbejde, der gøres i vores ældrepleje, det gode samarbejde mellem Ældreråd og politikere samt skaber tryghed i de ældre borgeres hverdag.