Kim Balslev er overlæge på afsnit P7, Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Afsnittet har haft voldssager med patienter, der har haft store konsekvenser for ansatte. Han svarer her på, hvordan afdelingen generelt håndterer voldelige patienter.

Hvordan kan det ske, at den samme patient kan få lov til at begå vold mod flere ansatte, uden at det bliver stoppet?

- Når man går i den her verden til daglig, som jeg gør, er jeg egentlig mere overrasket over dit spørgsmål. Mit svar vil være: Selvfølgelig kan det det, for de patienter, vi har med at gøre, reagerer præcis på den måde. Der er ikke nogen enkeltstående ting, man kan gøre for at forhindre patienter i at være voldelige. Vold er for vores patienters vedkommende ofte betinget af deres sygdom, misbrug og indlærte adfærdsmønstre. Så det er ikke udtryk for en undtagelse - det er det sprog, de taler. Men hver gang det sker, er det utilsigtet, uønsket og forhåbentlig har man forsøgt at undgå at situaionen skulle opstå.

Vil det sige, at man som ansat må leve med risikoen for at blive overfaldet?

- Ja, det er jo en måde at formulere det på. En anden er, at vores arbejde er at håndtere patienter, hvor vold er en potentiel mulighed, og det skal vi gøre med en faglighed, så ingen forhåbentlig kommer til skade.

Når der så er sager, hvor samme patient dømmes for flere tilfælde af vold. Er der så de rigtige forholdsregler i forhold til at beskytte de ansatte og de andre patienter?

- Det spørgsmål stiller vi os selv hver eneste dag. Det er jo det, vores arbejde drejer sig om. Vi gør meget ud af at dyrke, hvordan man håndterer farligheden.

I den sag, jeg skriver om, har der været nogle forholdsregler, der er fjernet. Er I generelt for hurtige til at tage forholdsregler væk fra truende og voldelige patienter?

- Nej, det mener jeg ikke. Jeg kan jo ikke udtale mig om det i den konkrete sag og ved det faktisk heller ikke. Men det drejer sig om ofte om forholdsregler, som vores patienter opfatter som en begrænsning. Som at være afskærmet på en sengestue, bliver taget væk fra fællesskabet og så videre. Det er noget, der har en menneskelig omkostning for patienten, og ikke noget, man sådan til evig tid kan opretholde. Nogle gange viser det sig så, at det burde man ikke have gjort. Eller også sker der en forværring af patienten, man ikke kunne forudsige. Vi arbejder ikke med en facitliste.

Er I så bevidste om, at det kan have store omkostninger for de ansatte, det går ud over?

- De mennesker, det går ud over, er jo dem, jeg går sammen med hver eneste dag. Det er i og for sig også mig. Jeg får jo også tæv af mine patienter engang imellem, hvor jeg kunne have opretholdt en begrænsning, men ikke har gjort det. Det kommer til at ske engang imellem, fordi vi ikke arbejder på, at det ikke sker. Hvis vi gjorde det, så var det ikke en psykiatrisk afdeling. Men vi arbejder på, at det sker så sjældent som muligt, og at omkostningerne er så små som muligt. Det er et specielt arbejde, der kræver en udpræget grad af robusthed, som i visse situationer kan blive udfordret, så det kan være bedre at finde noget andet at lave. Jeg siger ikke, at hvis man ikke kan tåle lugten i bageriet, så kan man finde noget andet. Jeg siger, at det kan være, at man ikke skal byde sig selv at blive ved med at arbejde med det samme.

Er afdelingen så gearet til at have de her patienter?

- Jeg kan godt komme i tanke om patienter, hvor det i eftertiden viser sig, at man burde have flyttet dem til sikrede afdelinger. Men det er en vurdering, vi foretager hele tiden. Med nogle patienter, hvor vi ikke føler, vi er gearede til det, opruster vi med mere personale på den her patient eller andre foranstaltninger.

  • Byline billeder

    Af:

    Jeg er journalist og nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Med udgangspunkt i samfundsdelen af aktualitet-, samfunds- og erhvervsredaktionen i Odense skriver jeg primært om forhold i Region Syddanmark - herunder sygehusvæsenet og akutområdet. Tidligere har jeg arbejdet som erhvervsjournalist på avisen og har desuden en fortid på Jydske Vestkysten samt artikelbureauet Storyhouse. Privat bor jeg i Odense og har to børn.

Mere om emnet

Se alle
1
Ansatte slår sig på farlige patienter

Ansatte slår sig på farlige patienter

Ekspert: Vold i psykiatrien skal undersøges nærmere

Ekspert: Vold i psykiatrien skal undersøges nærmere

Farlige patienter: Janni blev slået ned på retspsykiatrisk afdeling

Farlige patienter: Janni blev slået ned på retspsykiatrisk afdeling