Synes man, at det er en sur følelse at skulle tænke sig godt om, hver gang man trækker dankortet frem, så er der god grund til at overveje, hvor på Fyn man slår sig ned. Huspriser, kommuneskat, kirkeskat samt regningen til daginstitutioner, grundskyld og ejendomsværdiskat varierer nemlig så meget på tværs af kommunerne, at der kan være stor forskel på rådighedsbeløbet, afhængig af, hvilken kommune man vælger at bosætte sig i. Den største luksus finder man på Ærø, mens den står på smalkost i Odense.

Tager man fx. udgangspunkt i en familie med to voksne og to børn i henholdsvis vuggestue og børnehave, hvor forældrene hver især tjener 30.000 kr. om måneden og dermed har en samlet husstandsindkomst på 720.000 kr. om året plus de almindelige børnepenge, så varierer rådighedsbeløbet med 4600 kr. om måneden mellem den dyreste og den billigste kommune.

Dyrest er det at bo i Odense. Her vil familien have ca. 14.100 kr. til rådighed om måneden, hvilket er lavere end de fleste familier foretrækker, og billigst er det på Ærø, hvor familien vil have 18.700 kr. til rådighed, hvilket er mere, end de fleste familier er vant til. Beregningen tager udgangspunkt i, at familien køber et hus på 140 m2 og finansierer det med 80 pct. fastforrentet realkreditlån og 15 pct. banklån. Familien har et billån på 200.000 kr., der afdrages over syv år, og at de kører ca. 20.000 km om året. I beregningerne er der taget hensyn til alle faste udgifter til huset i form af boligskatter, vand, varme, el, renovation og almindelig vedligeholdelse, ligesom der også er taget højde for øvrige udgifter ved bilen, benzin, forsikringer, fagforening, A-kasse, licens, telefonabonnement mv. Rådighedsbeløbet skal derfor dække alle variable udgifter som mad, tøj, gaver, rejser, aviser, fritidsaktiviteter, tandlæge, briller, frisør og opsparing til større anskaffelser som cykler, tv, computer, telefon, møbler osv.

Nu er det måske ikke særlig overraskende, at rådighedsbeløbet svinger, afhængigt af, hvor på Fyn man ønsker at købe hus. De fleste ved godt, at det er dyrere at bo i Odense end på Ærø, men det er alligevel tankevækkende, at forskellen er stor, selv inden for relativt få kilometer. I det tænkte eksempel vil familien fx. få et månedligt rådighedsbeløb på 15.400 kr., hvis de vælger et gennemsnitligt hus i Middelfart, men 17.400 kr., hvis de krydser kommunegrænsen til Nordfyns kommune. Det svarer til 2000 kr. om måneden eller 24.000 kr. om året. Og det er vel at mærke efter skat. Det er så stort et beløb, at det vil kunne mærkes i de fleste familier, og det kan nemt være det beløb, der gør, at familien føler, at de har plads til lidt ekstra. I Assens og i Faaborg-Midtfyn ligger rådighedsbeløbet på ca. 17.100 kr., mens det på Langeland, i Nyborg, Kerteminde og Svendborg ligger på hhv. 18.100 kr., 16.300 kr., 15.800 kr. og 15.000 kr.

Der er således stor forskel på, hvor stramt budgettet bliver, afhængigt, af hvilken kommune man vælger at bosætte sig i. I nogle tilfælde er den dyre kommune den bedste løsning, mens den billige kommune kan være det i andre situationer. I alle tilfælde er det dog en særdeles god idé at undersøge de økonomiske konsekvenser grundigt, inden man træffer sin beslutning.

  • fyens.dk