SØSIDEN

Den kystnære søredning og assistance til søs i Det Sydfynske Øhav bæres i høj grad af ulønnet mandskab på Ærø, i Svendborg, Faaborg og Rudkøbing.

Er du i nød til søs, står frivillige klar til at hjælpe. Ulønnet mandskab spiller en hovedrolle for søfarende mennesker og materiel med behov for assistance i Det Sydfynske Øhav og den nære Østersøen.

Hvis en sejler eller lystfisker er faldet over bord, kommet til skade, stødt på grund eller løbet tør for brændstof er velorganiserede, frivillige klar til at rykke til undsætning. Dag eller nat - de frivillige slipper, hvad de har i hænderne og står ud fra Marstal, Svendborg, Faaborg eller Rudkøbing.

To sydfynske MHV-flotiller

Den organiserede, frivillige søredning i Det Sydfynske Øhav bygger på Marinehjemmeværnet og på to søredningsforeninger.

Marinehjemmeværnet har en afdeling, en såkaldt flotille, i Svendborg. Her er fartøjet MHV 810 Luna fast stationeret ved Østre Kajgade i Svendborg. I Faaborg råder den lokale flotille over søsterskibet MHV 808 Lyra. Lejlighedsvis suppleres MHV-skibene af et mindre fartøj, som Marinehjemmeværnet afprøver.

Søredning er en primær funktion for Marinehjemmeværnet, men det frivillige mandskab og materiellet anvendes også til andre opgaver som fx inspektion, overvågning, eftersøgning, miljøopgaver eller servicering af Politi og Skat. I både Faaborg og Svendborg indgår det frivillige mandskab i vagtplaner baseret på døgnberedskab for assistance til søs.

Marinehjemmeværnets fartøjer er ejet af staten, og søredning er uden udgift for den nødstedte. Marinehjemmeværnet yder normalt kun assistance til civile, hvis mennesker meldes i fare.

DSRS i Rudkøbing

En forholdvis nyt indslag for assistance til søs er Dansk Søredningsselskab. Det blev efter forbilleder fra bl. a. Tyskland og Sverige oprettet i dansk udgave i 2004. Selskabet har i øjeblikket otte afdelinger med stationen i Rudkøbing som den eneste i Det Sydfynske Øhav. I Rudkøbing indgår omkring 25 mand i en vagtplan klar til undsætning i stationens kun godt et år gamle fartøj af RIB-typen.

Desuden råder DSRS i Rudkøbing over en såkaldt rescue runner, en slags vandscooter til befordring af en enkelt redningsmand for operationer på lavt vand. Rescue-runneren kan om nødvendigt også trailes og fx søsættes fra en strand.

Søredningsselskabets fartøjer ejes af den landsdækkende organisation, der også bestemmer, hvor de skal placeres. En forudsætning er, at der er frivilligt mandskab til rådighed i området.

Ærø Søredningsforening med base i Marstal er nyeste skud på stammen i den sydfynske søredning. Søredningsforeningen har valgt at stå udenfor Dansk Søredningsselskab, da det dermed suverænt råder over sit fartøj og ikke risikerer, at en landsorganisation flytter det til en anden lokalitet. Det nyanskaffede fartøj tilhører foreningen.

God stil at melde sig ind

Både de to sydfynske marinehjemmeværns-flotiller, søredningsselskabet i Rudkøbing og søredningsforeningen på Ærø arbejder tæt sammen med den operative, nationale ledelse af søredning. Den hedder JRCC - Joint Rescue Coordination Centre - og hører under Marinestaben i Værnsfælles Forsvarskommando. Tidligere blev søredning ledet af det nu nedlagte SOK.

Hvis fx en lystsejler i Det Sydfynske Øhav grundstøder eller løber tør for brændstof, vil det nationale beredskab typisk give en alarm videre til de frivillige redningsfolk i Marstal eller Rudkøbing. Herfra er assistance også gratis. Dog regnes det for god stil, at ikke-medlemmer efter afsluttet undsætning melder sig ind i foreningen. Og det sker i de fleste tilfælde.

Når der til fx søredning skal trækkes på assistance fra helikopter er nærmeste base i relation til Det Sydfynske Øhav Skrydstrup i Sønderjylland.

I søredningsberedskabet indgår også statens Kystredningstjenesten, der dog ikke har stationer i Øhavet eller ved farvandet omkring Fyn.

Hvis fartøjer fra fx Søværnet eller fiskerikontrollen er i nærheden af nødstedte søfarende, kan de også aktiveres af det nationale operationscenter.

To sydfynske MHV-flotiller

Den organiserede, frivillige søredning i Det Sydfynske Øhav bygger på Marinehjemmeværnet og på to søredningsforeninger.

Marinehjemmeværnet har en afdeling, en såkaldt flotille, i Svendborg. Her er fartøjet MHV 810 Luna fast stationeret ved Østre Kajgade i Svendborg. I Faaborg råder den lokale flotille over søsterskibet MHV 808 Lyra. Lejlighedsvis suppleres MHV-skibene af et mindre fartøj, som Marinehjemmeværnet afprøver.

Søredning er en primær funktion for Marinehjemmeværnet, men det frivillige mandskab og materiellet anvendes også til andre opgaver som fx inspektion, overvågning, eftersøgning, miljøopgaver eller servicering af Politi og Skat. I både Faaborg og Svendborg indgår det frivillige mandskab i vagtplaner baseret på døgnberedskab for assistance til søs.

Marinehjemmeværnets fartøjer er ejet af staten, og søredning er uden udgift for den nødstedte. Marinehjemmeværnet yder normalt kun assistance til civile, hvis mennesker meldes i fare.

DSRS i Rudkøbing

En forholdvis nyt indslag for assistance til søs er Dansk Søredningsselskab. Det blev efter forbilleder fra bl. a. Tyskland og Sverige oprettet i dansk udgave i 2004. Selskabet har i øjeblikket otte afdelinger med stationen i Rudkøbing som den eneste i Det Sydfynske Øhav. I Rudkøbing indgår omkring 25 mand i en vagtplan klar til undsætning i stationens kun godt et år gamle fartøj af RIB-typen.

Desuden råder DSRS i Rudkøbing over en såkaldt rescue runner, en slags vandscooter til befordring af en enkelt redningsmand for operationer på lavt vand. Rescue-runneren kan om nødvendigt også trailes og fx søsættes fra en strand.

Søredningsselskabets fartøjer ejes af den landsdækkende organisation, der også bestemmer, hvor de skal placeres. En forudsætning er, at der er frivilligt mandskab til rådighed i området.

Ærø Søredningsforening med base i Marstal er nyeste skud på stammen i den sydfynske søredning. Søredningsforeningen har valgt at stå udenfor Dansk Søredningsselskab, da det dermed suverænt råder over sit fartøj og ikke risikerer, at en landsorganisation flytter det til en anden lokalitet. Det nyanskaffede fartøj tilhører foreningen.

God stil at melde sig ind

Både de to sydfynske marinehjemmeværns-flotiller, søredningsselskabet i Rudkøbing og søredningsforeningen på Ærø arbejder tæt sammen med den operative, nationale ledelse af søredning. Den hedder JRCC - Joint Rescue Coordination Centre - og hører under Marinestaben i Værnsfælles Forsvarskommando. Tidligere blev søredning ledet af det nu nedlagte SOK.

Hvis fx en lystsejler i Det Sydfynske Øhav grundstøder eller løber tør for brændstof, vil det nationale beredskab typisk give en alarm videre til de frivillige redningsfolk i Marstal eller Rudkøbing. Herfra er assistance også gratis. Dog regnes det for god stil, at ikke-medlemmer efter afsluttet undsætning melder sig ind i foreningen. Og det sker i de fleste tilfælde.

Når der til fx søredning skal trækkes på assistance fra helikopter er nærmeste base i relation til Det Sydfynske Øhav Skrydstrup i Sønderjylland.

I søredningsberedskabet indgår også statens Kystredningstjenesten, der dog ikke har stationer i Øhavet eller ved farvandet omkring Fyn.

Hvis fartøjer fra fx Søværnet eller fiskerikontrollen er i nærheden af nødstedte søfarende, kan de også aktiveres af det nationale operationscenter.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".

Mere om emnet

Se alle
1
Ærøs nye redningsfolk: Kammeratskab og glæden ved at hjælpe

Ærøs nye redningsfolk: Kammeratskab og glæden ved at hjælpe

1
FAKTA: Ærø Søredningsforening og Erria Rescue

FAKTA: Ærø Søredningsforening og Erria Rescue