SØSIDEN

Sekretariatsleder i Skibsbevaringsfonden siger, at faren er drevet over og at der nu er mange positive tendenser for de store sejlskibe.

Selvom Skibsbevaringsfonden siden 1986 har doneret omkring 100 mio. kroner til bevaring af alle slags brugsfartøjer, hviler det meste arbejde med at holde skibene sejlende i frivillige hænder, konstaterer fondens sekretariatsleder, Tom Rasmussen.

- Hvis de frivillige ikke havde været der, havde vi ikke haft en sejlende kulturarv i dag, fastslår Tom Rasmussen over Søsiden.

På linje med næstformanden i Træskibs Sammenslutningen glæder Tom Rasmussen sig over den aktuelle medvind for sejlskibene:

- Der er vis optimisme at spore. Der sker positive ting. Nationaløkonomien er i bedring, og det betyder, at dem der skal betale for at komme ud og sejle, nu har pengene igen. Vi mærker øget vilje til at beholde de store sejlskibe, selvom de koster det hvide ud af øjnene at holde.

- Faren er drevet over. Vi kommer ikke til at miste de store sejlskibe til udlandet, sådan som vi frygtede for tre-fire-fem år siden, siger Tom Rasmussen.

- Fælleseje er et plus

Den voksende interesse for fællesejede skibe ser Tom Rasmussen også som et plus for skibsbevaringen:

- Det hilser vi velkommen. Det er mere fremtidsikret, at der er flere om at betale end, at det hviler på en enkelt person. Fællesejede skibe giver mere mangfoldighed og åbner for, at flere mennesker engagerer sig i skibsbeveringen. "No Entry"-skilte bliver forvandlet til "Velkommen om bord!" Det er godt for sagen, siger Tom Rasmussen:

- At eje og drive et gammelt skib er en fantastisk måde at skabe et fællesskab på - plus at man gør noget godt for kulturarven.

- Sø og skibe på samme vej

Tom Rasmussen ser også for bevaringssagen positive tendenser i kommunernes kulturbudgetter. Han lufter tanken om, at kommuner burde have deres eget byskib. Det kendes fx i Svendborg med museets fartøjer, krydstoldjagten Viking og veteranpostbåden Hjortø samt den kommunale sundfærge Helge - alle anerkendt eller støttet af Skibsbevaringsfonden.

- Alt i alt må vi herfra sige, at søen nu sejler samme vej, som skibene skal. Det er glædeligt, siger Tom Rasmussen.

  • Nielsen_Søren_S

    Af:

    Redaktør og reporter på Fyns Amts Avis’ og FAA.dk’s Søsiden og Koøjet. Tekst, foto, video og web fra den maritime verden - primært ved og i Det Sydfynske Øhav, men også fra nationalt og internationalt farvand. Faglært journalist i 1973. Siden 1976 ansat på Fyns Amts Avis i Svendborg. Redaktionschef i 25 år. Ansvarsområder: Bl. a. redigering, design, redaktionel teknik og avisplanlægning. Debatredaktør 2012-2016. Født i Aalborg, bosat på Langeland. Aktiv i en håndfuld maritime foreninger. Har rundet Kap Horn i verdens største sejlskib. Forfatter til bogen “Øhavsfærger".

Mere om emnet

Se alle
SØSTÆRK VIDEO: Otte kvinder i et sejlskib

SØSTÆRK VIDEO: Otte kvinder i et sejlskib

Værfts-ejet sejlskib går ind i Svendborgs charterflåde

Værfts-ejet sejlskib går ind i Svendborgs charterflåde

Krisen sejlet agterud: Store sejlskibe i medvind

Krisen sejlet agterud: Store sejlskibe i medvind