Debat: Presset er massivt
Af: Dorthe Ullemose, DF, Skårupøre Strandvej 100, Skårup

Læserbrev: Den 5. juni er demokratiets festdag. Her fejres grundloven overalt i landet. Men danskerne har alt for længe taget demokratiet for givet. 

Vi har ladet mennesker komme hertil, der sætter egen religion over demokratisk vedtagne love - og derved truer vores retsstat, vores ytringsfrihed, vores forsamlingsfrihed og vores religionsfrihed. 

Det er vigtigere end nogensinde før, at vi passer godt på Danmark og værner om de danske traditioner og værdier.

Som politiker føler jeg mig forpligtet. Forpligtet overfor dem, der byggede vores land. Det var ikke gratis. Det kostede. Jeg føler mig forpligtet overfor mine børn. Vi har pligt til at vinde vores land tilbage.

Dorthe Ullemose, Skårup, medlem af Svendborg Byråd og Folketinget (DF)

Mange har en følelse af, at langt de fleste af de valgte folketingspolitikere sidder bag Christiansborgs tykke mure deres egen lille andedam fuldstændig fjernt fra den virkelige befolkning.

En følelse, som også for mig forstærkes, når politikere lader nogle udlændinge ødelægge vores danske værdifællesskab, og som finder det vigtigere at holde fast i internationale aftaler og konventioner end at varetage et flertal af befolkningens interesser.

Der er brug for en revurdering af konventionerne - diverse konventioner, hvoraf de fleste af dem er omkring 70 år gamle og fra en verden, som så meget anderledes ud, står alt for ofte i vejen for en fair og rimelig politik overfor for eksempel hadprædikanter, moskeer, kriminelle udlændinge, barnebrude osv.

Helt grundlæggende står de i vejen for, hvad befolkningen finder rimeligt.

Hvis et flertal i Folketinget vælger at fortsætte i samme spor, vil velfærdsstaten smuldre og Danmark vil være delt. Vi kan ikke blive ved med at åbne grænser for enhver. Det kan vi hverken rumme økonomisk eller kulturelt.

Vi ser allerede i dag, hvor pressede kommunerne er, eftersom folketinget har vedtaget, at velfærdsmigranter skal integreres i kommunerne. Kernevelfærden er under pres, og der skal markante ændringer til at få den rettet op.

Vi får flere og flere ældre, og de fortjener om nogen en værdig og god ældrepleje. 

Men årtiers fejlslagen integrationspolitik har medvirket til, at langt de fleste muslimske indvandrere står udenfor arbejdsmarkedet i årevis. Det bliver aldrig anderledes. Derfor er det nødvendigt at følge DF på udlændingeområdet.

Som politiker føler jeg mig forpligtet. Forpligtet overfor dem, der byggede vores land. Det var ikke gratis. Det kostede. 

Jeg føler mig forpligtet overfor mine børn. Vi har pligt til at vinde vores land tilbage.

Trods vores lands størrelse er vi et vigtigt bindeled i en lang historie om et stolt og frit folk, der gennem mange 100 år har formået at sætte rammerne for tilværelsen i Danmark.

Og vi er forpligtede til at forsvare og bevare det Danmark.

Derfor skal vi kæmpe for vores nationale værdifællesskab, vores folkestyre og de frihedsrettigheder, som vores forfædre har sikret os.