Naboerne frygter, at huspriserne i Trællerup vil falde, hvis Fur Direct får dispensation til at udvide produktionen af mink.

Trællerup: Beboerne i den lille landsby Trællerup ved Munkebo fik sig en nytårsoverraskelse, da der 4. januar dumpede et brev ind ad brevsprækken om, at Kerteminde Kommune vil give dispensation til en udvidelse af Fur Directs minkfarm fra 1250 til 5000 minktæver.

- Der er udbredt modstand blandt naboerne imod udvidelsen, fortæller Alf Mortensen, der sammen med sin kone bor på Skovvej 7 og er direkte nabo til minkfarmen.

Trellerup eller Trællerup?

Hedder det Trellerup eller Trællerup. Det kommer helt an på, hvem du spørger.Flere af beboerne i den lille by insisterer nemlig på, at byen retteligt hedder Trellerup og henviser blandt andet til, at indtil 1966 stoppede "Kerteminde-grisen" i landsbyen, og dengang hed det Trellerup Trinbræt. Og landsbybeboerne Alf og Kirsten Mortensen har endda en kopi af et kort hængende på væggen fra 1782, hvor byen staves Trellerup.

Officielt hedder byen dog Trællerup, hvilket også er det navn, Kerteminde Kommune bruger.

Fyens Stiftstidende spurgte derfor museumsinspektør, Kurt Risskov Sørensen fra Østfyns Museer om hvilket navn, der er det rigtige.

Svaret var, at det er de begge to, for de har begge været brugt igennem tiden om den lille samling husmandssteder, der i dag hedder Trællerup.

Kurt Risskov Sørensen vil dog selv bruge navnet Trællerup, fordi det efter al sandsynlighed er det oprindelige navn fra vikingetiden.

- Det er helt oplagt, at det kommer af "trælle" - altså slaver og "rup" - altså udflytterby. Det betyder trællenes udflytterby, siger Kurt Risskov Sørensen.

- Derfor hvis man staver det med "æ", så får man koblingen til byens oprindelse som trællenes by.

I forvejen er parret generet af minkfarmen, specielt på varme sommerdage, hvor det er ubehageligt at sidde udenfor på grund af lugten. Og det bliver kun værre, hvis Fur Direct får lov til at anlægge de nye minkhaller 130 meter fra parrets hus.

- Vi frygter jo, at der kommer et prisfald på både husene og sommerhusene i området, siger Alf Mortensen.

Det er ikke første gang, Fur Direct søger om tilladelse til at udvide produktionen. I 2015 søgte firmaet om at udvide til 3500 dyr. Det fik firmaet lov til trods naboernes protester, men firmaet valgte dengang ikke at udnytte muligheden, fordi prisen på skind faldt.

Nu vil firmaet så udvide til 5000 dyr. Og da hver minktæve får 5-6 unger, vil det betyde, at fra hvalpene bliver født sidst i april, til dyrene bliver pelset i november/december, vil der være over 30.000 dyr på farmen.

- Lugten kommer til at fylde hele området, og det bliver slemt for de nærmeste naboer, der kun ligger 100 meter fra minkfarmen, siger Alf Mortensen.

Hvad bilder de sig ind?

For at få plads til de mange dyr har Fur Direct søgt om tilladelse til at opføre 28 stykker to-rækkede minkhaller og to møddingspladser på 300 og 150 kvadratmeter. Ifølge loven skal både minkhaller og møddingspladser opføres mindst 30 meter fra skel, men Fur Direct har søgt om dispensation fra Kerteminde Kommune til at opføre minkhallerne og den ene møddingplads kun ni meter fra skellet ind til Alf og Kirsten Mortensens mark.

I det udkast til en miljøgodkendelse, som parret har modtaget, skriver Kerteminde Kommune, at kommunen vil dispensere fra kravet om afstand til skellet, fordi det ikke vurderes at have en væsentlig påvirkning af naboerne.

Det er Alf Mortensen ikke enig i.

- Hvad bilder de sig ind? De giver en dispensation uden at spørge os og regner med, at det kan de bare gøre, siger Alf Mortensen.

Fyens Stiftstidende har snakket med ejeren af Fur Direct, Kristian Juul Jensen, der ikke ønsker at udtale sig om udvidelsen.

Undren over udkast

Alf Mortensen er nu ved sammen med naboerne i området nøje at gennemgå det udkast til en miljøgodkendelse, som kommunen har sendt ud, og de har allerede fundet flere ting, de ikke mener, er belyst ordentligt i godkendelsen.

Naboerne undrer sig blandt andet over, hvorfor møddingspladserne ikke skal være overdækkede? Hvorfor Skjoldemose Rende, der løber lige ved siden af minkfarmen og er områdets største å, slet ikke er nævnt i godkendelsen? Og hvorfor drænrørene, der ligger i marken, hvor minkfarmen skal bygges, heller ikke er nævnt. De risikerer nemlig at lede forurening direkte fra minkproduktionen ud i Skjoldmose Rende, der løber ud i Kertinge Nor.

- Men hende, der har sagen i kommunen, hun er på ferie, så vi kan ikke få svar på vores spørgsmål, før hun kommer hjem i næste uge, fortæller Alf Mortensen.

Det er samme uge, som fristen for at komme med indsigelser til godkendelsen udløber.

Afstemning
Skal Fur Direct have lov til at udvide deres minkfarm?


  • Nils Mogensen Svalebøg

    Af:

    Jeg er lokalredaktør i Kerteminde for Fyens Stiftstidende og Kerteminde Ugeavis. Jeg er født i Middelfart, opvokset i Randers og bor i dag i Kerteminde.

Mere om emnet

Se alle
1
Kerteminde Kommune sagde nej: Omstridt minkavler fik ikke lov til at købe kommunal vej

Kerteminde Kommune sagde nej: Omstridt minkavler fik ikke lov til at købe kommunal vej

1
5000 minktæver: Minkfarm får lov til at udvide

5000 minktæver: Minkfarm får lov til at udvide

Jesper Hempler om minkfarmen i Trellerup: - Vi kan ikke stoppe udvidelsen

Jesper Hempler om minkfarmen i Trellerup: - Vi kan ikke stoppe udvidelsen