Heksejagt: I kølvandet på sagen om regeringens landbrugspakke er kritikken af dansk landbrug som et egennyttigt og miljøbelastende erhverv blusset op igen. Det er ærgrer Niels Rasmussen, formand for den fynske landbrugsorganisation Centrovice

Flere medier skriver, at dansk landbrug har massive imageproblemer. Er du enig?

- Jeg kan blive i dårligt humør, når de her emner dukker op, at man så finder en lejlighed til at være så udtalt kritisk over for erhvervet. Det skuffer mig faktisk temmelig meget.

Hvorfor?

- Jeg synes, vi gør et gevaldigt stykke arbejde for at få et fornuftigt forhold til vores omgivelser. Det er rigtigt, at vi kommer fra en tid, hvor landmænd nok havde en opfattelse af, at vi havde sådan en gudsbenådet ret til at være her. Men i dag, synes jeg, det er lykkedes os at introducere landbruget som en del af løsningen på mange af samfundets forskellige udfordringer, både miljømæssige og i forhold til dyrevelfærd.

- Så når debatterne dukker op, som de gør nu, så skuffer det mig rigtig meget, at vi ikke er kommet videre end til at være efterladt med det indtryk, at "bønder er sådan nogle, der lever på alt og alles bekostning."

Men er det ikke rigtigt, at landbrug har en konsekvens for miljøet? Og også i nogle tilfælde en negativ konsekvens.

- De negative konsekvenser for miljøet har vi jo fået ryddet op i. Vi trækker jo af sted med et dårligt image. Da vi startede på miljøregulering af landbruget først i 80-erne, var der jo massive problemer. Vi havde jo fået etableret det industrialiserede landbrug uden at få miljødelen med. Så der var helt sikkert noget at gøre på det tidspunkt, og det er sådan set det, vi har pyntet på lige siden.

Så du mener, at dansk landbrugs problem i dag udelukkende handler om image?

- Det er der ingen tvivl om. Når jeg går ud og måler på kvælstofafstrømningen i det drænvand, der løber væk fra min ejendom, så kan jeg måle en afstrømning på mellem fem og otte milligram nitrat per liter drikkevand. Vi er langt nede under tålegrænsen. Helt nede på et niveau, hvor yderligere regulering slet ikke er påkrævet.

I sommer var der en sag om, at dansk korn ikke kunne sælges i udlandet eller bruges på bryggerierne, fordi der var for lidt protein i det, fordi danske landmænd ikke må gøde nok. Den historie viste sig jo ikke at være sand. Er landbruget ikke selv uden om befolkningens mistillid?

- Der er rigtig mange, som sender signaler på erhvervets vegne i øjeblikket. Vi har jo blandt andet en alternativ organisation, som jeg synes, formår at gøre tingene lige rigeligt forenklet en gang imellem. Den er måske også lige lidt nok grundig med det talmateriale, den lægger til grund for sine budskaber.

Hvem tænker du på?

- Bæredygtigt Landbrug.

Du mener, at Bæredygtigt Landbrug er med til at øge mistilliden til erhvervet?

- Når man forsøger at gøre noget enkelt, som reelt ikke er enkelt, så bliver forklaringerne tit for dårlige, og det er måske den situation, Bæredygtigt Landbrug er endt i.

- Deres formål er jo at varetage landbrugets interesser lidt mere snævert. Det har der været stort behov for. For at få sat fokus på, at hvis vi gerne vil drive landbrug i det her land, så er vi også nødt til at etablere nogle forudsætninger, hvor det kan lade sig gøre.