Intet forbud mod tibetanske flag under Kina-besøg, sagde politiet, der nu indrømmer at have frataget flag.

Da den kinesiske præsident Hu Jintaos var på besøg i København 15. juni sidste år fik flere demonstranter taget deres tibetanske flag af danske politibetjente.

Det oplyser Københavns Politi i et svar til Justitsministeriet, som justitsminister Morten Bødskov (S) har sendt videre til Folketingets retsudvalg.

Politiet undersøgte kort tid efter besøget, om ledende politifolk gav demonstranter besked om, at de ikke måtte anvende flag eller bannere, "men dette har på intet tidspunkt været på tale", skrev Københavns Politi til Justitsministeriet.

Ministeriet sendte oplysninger videre til Folketingets retsudvalg, og benægtelsen blev gentaget ved et efterfølgende samråd 16. august sidste år.

Tre personer klagede dog til Statsadvokaten over, at Københavns Politi havde taget deres tibetanske flag på Højbro Plads og samtidig afvist at bringe fratagelsen af flagene for retten.

Under klagesagen fandt politiet ud af, at flere personer rent faktisk fik taget deres flag af politiet under det kinesiske statsbesøg i 2012. Personale på Station Amager så nemlig to til fire tibetanske flag på politistationen efter det kinesiske besøg.

Københavns Politi skrev derfor til Justitsministeriet, at politiet ikke tidligere har afvist, at demonstranter fik frataget tibetanske flag, "men at dette dog har haft formodningen imod sig på grundlag af det, som Københavns Politi oplyste".

Flagene blev taget fra demonstranterne på baggrund af en bestemmelse i politiloven, der giver ordensmagten mulighed for at tage genstande "med henblik på at afværge fare for forstyrrelse af den offentlig orden samt fare for enkeltpersoners sikkerhed".

Københavns Politi erkender derfor at have taget flag, men vil alligevel ikke indbringe sagen for retten, da det er en fratagelse og ikke en beslaglæggelse, som den beskrives i retsplejeloven. Statsadvokaten deler politiets opfattelse.

I stedet har Københavns Politi oplyst klagernes advokat, at han kan indgive en klage til Rigspolitiet over de fratagne flag.

Flere demonstranter har fortalt i retten i en erstatningssag for ulovlig administrativ frihedsberøvelse under Kina-besøget i København, at vendingen "fra højeste sted" blev brugt af flere betjente om årsagen til at fjerne demonstranter med tibetanske flag.

Sara Berthou og Christian Hansen stod med et tibetansk flag på Amalienborg Slotsplads, da betjente bad dem om at tage flaget væk. Flaget er forbudt i Kina, men lovligt i Danmark, og da Sara Berthou sagde det til betjenten, fik hun et overraskende svar.

- Jo, i dag er det (ulovligt, red.), sagde betjenten til Sara Berthou ifølge hendes forklaring i retten.

De betjente, der overvågede Støttekomiteens demonstration på Højbro Plads, fortalte angiveligt, at de havde ordrer fra højeste sted om at placere nogle busser foran demonstrationen for at skjule den for Hu Jintao.

- Det var de ikke glade for, sagde de, men de var nødt til at efterkomme det, siger formand for Støttekomiteen for Tibet Anders Højmark Andersen.

Han finder det "dybt foruroligende, at det er lykkedes Kina at få den danske regering til at begå overgreb mod danske borgeres ytrings- og demonstrationsfrihed".

Tibets nationalflag har i praksis været forbudt i Kina, siden kinesisk militær tiltvang sig den endelige magt i Tibet i 1959. Besiddelse af flaget kan medføre fængselsstraffe på flere år. Det er dog fuldt ud lovligt i Danmark.