• Tidligere stadsdirektør i Odense Jørgen Clausen får i en ny advokatundersøgelse kritik for at have underskrevet en forlængelse af lejeaftalen for Arena Fyn til 8,5 millioner kroner, mens det daværende økonomiudvalg går fri.
 • Men politikerne var ikke uvidende om hans handlinger, forklarer han i dette uddybende interview.

I månedsvis har Jørgen Clausen været tavs om sin rolle i Odense Kommunes sager om mulig ulovlig erhvervsstøtte.

Venligt, men bestemt har han fastholdt ikke at udtale sig før offentliggørelsen af undersøgelsen fra advokatfirmaet Kromann Reumert, bestilt af Odense Kommune.

I et interview med Fyens Stiftstidende og Fyens.dk fortæller han nu, at han er glad for, at offentligheden har fået indsigt i det lange og komplicerede forløb, men at han ikke er enig i den kritik, han får for sine handlinger i advokatundersøgelsen.

- Jeg har loyalt forsøgt at finde en løsning på den situation, at en vigtig samarbejdspartner mente, at kommunen ikke havde overholdt sin samarbejdsaftale om Arena Fyn. Det skulle der findes en løsning på, og det har jeg brugt megen energi på, siger han.

Han henviser til den brugsretsaftale, Odense Kommune har med Odense Sport & Event, hvor kommunen råder over 40 procent af tiden i Arena Fyn, som kommunen ikke udnyttede i de første fem år. Odense Sport & Event mente og mener, at kommunen havde en forpligtelse til at lægge flere arrangementer i arenaen med deraf afledte indtægter til virksomheden, og samme opfattelse har Jørgen Clausen.

- Men hvordan kan en brugsret være en brugspligt?

- Det var, som jeg husker det, aftalt i de oprindelige forhandlinger. Man kan godt bygge en arena for et kendt beløb, men den største usikkerhed er den efterfølgende drift. Derfor var der et balanceprincip i aftalen, og det var det, jeg mødte igen efter de fem år. Der havde ikke været ret mange arrangementer i kommunens brugsretstid.

- Alligevel mener kommunens chefjurist, at en forlængelse er ulovlig. Hvorfor underskriver du den?

- Det var ikke den præcise vurdering på det tidspunkt. Det er rigtigt, at vores juridiske kontor oprindeligt vurderede, at det kunne man ikke, men som det også fremgår af Kromann Reumerts undersøgelse, sker der en række ting efterfølgende.

- Vores juristers rådgivning tog ikke højde for det balanceprincip, der blev skrevet til kontrakten som en tilføjelse, og derfor var anbefalingen uklar. Sammenholdt med det, jeg huskede fra de oprindelige forhandlinger om at skabe balance, gav det i mit univers god mening.

- Men det er tydeligt, at I arbejder på højtryk for at finde en anden, lovlig, løsning, og alligevel ender du med at indgå i en forlængelse. Vil du fastholde, at du ikke vidste, den løsning var ulovlig?

- Ja, ellers havde jeg ikke gjort det. I min bevidsthed var der ikke noget ulovligt i det.

- Tomgang bidrager ikke til noget

- Passagen om balanceprincippet bliver altså skrevet til kontrakten, men falder så ud i den udgave, jeres jurister vurderer. Hvem skriver den passage til og hvornår?

- Formuleringen er jo en del af tinglysningen og dermed det retlige grundlag. Jeg ved ikke, hvorfor den faldt ud i den juridiske vurdering. Det var Odense Sport & Events advokat, der føjede den til, men hvem i kommunen, der godkendte den, tør jeg ikke sige.

- Og det var ikke dig?

- Nej, det mener jeg ikke, det var. Men det giver god mening i mit hoved.

- Giver det også mening for dig, at kommunen skulle indgå sådan en aftale, der jo potentielt kunne pålægge jer en enorm ekstraudgift?

- Det kan du have en pointe i, men en brugsret, som er total tomgang, bidrager jo ikke til noget. I sådan en situation har begge parter en alvorlig forpligtelse til at sikre et aktivitetsniveau. Det kunne vi jo se af vores egen interne kortlægning, at vi ikke havde gjort. Hvor den forpligtelse så hører op, og hvor længe den varer, kan man så diskutere.

- I rapporten er der uddrag af en mail fra dig til nogle embedsfolk, hvor du skriver, at Anker Boye har bedt dig gå videre med en forlængelse af den oprindelige lejeaftale, som han også vil tage med som oplæg til økonomiudvalget, men at det er svært af få hensigt og jura til at gå op i en højere enhed i sådan en aftale. Hvordan synes du, det ser ud?

- Man kan jo se, at vi som administration forsøgte at gøre opmærksom på, at det her ikke var let.

- Så Økonomiudvalget var bekendt med, at du mente, det ville være svært at finde en balance mellem aftalens hensigt og juraen?

- Hele Økonomiudvalget var bekendt med, at så let var det heller ikke. Men der var et ønske om at finde en løsning, uden at det skal lyde som en undskyldning for at gøre noget ulovligt. Der var et ønske om, at det her problem skulle løses, og det har jeg så arbejdet på sammen med den rådgivning, jeg havde omkring mig.

- De var ikke uvidende

- Var Anker Boye eller andre i Økonomiudvalget bekendt med formen i den aftale, du skrev under på?

- Ja, der kan jeg jo ikke på klokkeslæt og dato sige, hvornår der blev informeret om det, og derfor har jeg ikke har skrevet mere til det i mit høringssvar til advokatundersøgelsen. Det har Kromann Reumert jo heller ikke kunnet finde konkrete oplysninger på. Jeg opfattede det sådan, at det var inden for skiven i forhold til det politiske mandat.

- Men der er vel forskel på at lave en ny aftale om en tillægsbevilling til flere events, som der står i Økonomiudvalgets dagsorden for det møde, hvor pengene blev bevilget, og så på at forlænge en gældende aftale? Du må kunne svare klart på, om Anker Boye og andre politikere vidste, at det var den oprindelige model, man tyede til.

- Det kan jeg jo ikke svare dig klart på, men i min bevidsthed var der ikke nogen uklarhed om det – at den model også var i spil.

- Mener du, at Anker Boye og andre politikere også skal have kritik for det her, hvis du skal?

- Det kommer an på, hvordan man udtrykker kritikken. Det er ikke politikerne, der har valgt den præcise model, men jeg vil tilføje, at de ikke var uvidende om problemstillingen om, hvordan det kunne lade sig gøre.

- Ville kommunen i din optik være forpligtet til at forlænge aftalen med yderligere fem år, hvis man stadig ikke levede op til aftalen?

- Nej, for så måtte man bare sige, at så var der noget i den konstruktion, der ikke er hensigtsmæssigt, og så måtte man rekapitulere og finde ud af, hvad der var op og ned. Det er ikke nogen evighedsmaskine for mig.


- Og det skulle du ikke have gjort allerede i 2013?

- Det kunne man selvfølgelig have overvejet. Men erfaringsgrundlaget var ikke stort, og vi var ved at opbygge mere på eventområdet i Odense.

Skal holde vand juridisk

- Så der var et politisk ønske eller pres i forhold til, at Odense Sport & Events ønsker skulle imødekommes?

- Der var i hvert fald en politisk intention om det, og det har jo også noget at gøre med, at vi skulle kunne fortsætte i det samarbejde, og så måtte vi lægge os i selen for at sikre os det aktivitetsniveau i Arena Fyn, der gjorde, at det ikke var en sag, der skulle diskuteres igen.


- Har det daværende økonomiudvalg i sidste ende et lige så stort ansvar for, at den aftale blev indgået?

- Det ved jeg ikke. Det er i sidste ende embedsværkets opgave at sikre, at det, man laver, holder juridisk vand. Det er ikke en politisk opgave. Men ja, omvendt var der også et stort politisk ønske om, at få det her landet.

 • Ahlmann-Jensen_Camilla_(2015)_013

  Af:

  Journalist på Odense-redaktionen, hvor jeg de fleste dage skriver om børne- og ungepolitik. Jeg blev uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2006 og har skrevet ord i aviser som Politiken og Nyhedsavisen, inden jeg i 2007 tog fat på Fyens Stiftstidende. Jeg bor i Odense sammen med min kæreste og vores to døtre.

 • Nyeng_Jonas_Ancher_(2015)_008

  Af:

  Når jeg er på arbejde, skriver jeg både langt og kort om menneskers meninger og liv og om magtmisbrug og udfordringerne i det samfund, vi alle er en del af. Når jeg ikke er på arbejde, lever jeg mit liv i Strib på Vestfyn med min kone og vores to børn. Hvis du har en historie, er du velkommen til at kontakte mig pr. mail eller telefon.

 • Byline billeder

  Af:

  Jeg er journalist og nyhedsredaktør på Fyens Stiftstidende og Fyens.dk. Med udgangspunkt i samfundsdelen af aktualitet-, samfunds- og erhvervsredaktionen i Odense skriver jeg primært om forhold i Region Syddanmark - herunder sygehusvæsenet og akutområdet. Tidligere har jeg arbejdet som erhvervsjournalist på avisen og har desuden en fortid på Jydske Vestkysten samt artikelbureauet Storyhouse. Privat bor jeg i Odense og har to børn.

 • byline

  Af:

  Journalist på Odense-redaktionen, hvor jeg dækker lokalpolitik og livet i byen. Uddannet fra Syddansk Universitet i 2015. Vandt i 2014 Jern Henrik og Basker Henrik og i 2015 hovedprisen for årets historie i Fynske Medier for serien "Svigt i lægevagten", der også var finalist til Spadestiksprisen. Tidligere ansat på avisens nyhedsredaktion. Jeg bor i Odense med min kæreste, der arbejder som sygeplejerske, og min søn Lukas.

Mere om emnet

Se alle
Ulovlig erhvervsstøtte?: Her er Odenses svar til kommunernes tilsyn

Ulovlig erhvervsstøtte?: Her er Odenses svar til kommunernes tilsyn

Arenasagen: Afslørende detaljer om arbejdet på Odense Rådhus

Arenasagen: Afslørende detaljer om arbejdet på Odense Rådhus

2
Eks-stadsdirektør risikerer straf: - Det kan sagtens være embedsmisbrug

Eks-stadsdirektør risikerer straf: - Det kan sagtens være embedsmisbrug