• Vågehjælpen i Middelfart Kommune ligger på ingen måde stille hen

Nordvestfyn: Sidste år modtog vågevagtordningen, der dækker Middelfart Kommune, 24 henvendelser, hvilket er dobbelt så mange som året forinden, og i 2016 har efterspørgslen også været stor med 18 henvendelser indtil videre - hvoraf tre er kommet den seneste uge.

Ifølge Annie Karen Pedersen, der er leder af Selvhjælp Fredericia-Middelfart, som står for ordningen, er det svært at sige, hvad der ligger til grund for det rekordhøje antal henvendelser.

Fakta om vågevagtordningen

I 2007 begyndte Selvhjælp Fredericia-Middelfart at undersøge mulighederne for etablere en vågevagtordning til at dække Middelfart Kommune.

I 2008 fik man som en start tilknyttet to frivillige vågevagter til Friplejehjemmet i Middelfart.

I 2009 udvides ordningen med yderligere 10 frivillige vågevagter, og plejehjem samt Hjemmeplejen informeres herom.

Fra 2010 dækker ordningen hele kommunen, og det blev til 20 henvendelser og samlet 302 timers vågning i 2013. Men året efter skete der et fald til 12 henvendelser og 145 vågetimer.

I dag tæller ordningen hele 20 frivillige - heraf fire mænd - og de sad i samlet 529 timer og vågede sidste år alene.

Tilbage i april meddelte ÆldreSagen, at de også vil etablere et korps af vågevagter.

- Også fordi det svinger jo lidt fra år til år. Vi havde for eksempel et fald i 2014. Men jeg har hørt fra pårørende, at når de ved, at vi er der, så kan de måske klare én nat mere med den døende, og på den måde er de selv hos vedkommende, hvilket de jo helst gerne vil, siger lederen, der samtidig fortæller, at de fleste af dem, som vågevagterne kommer ud til, dør i deres pårørendes nærvær.

- Der er et eller andet, man ikke kan forklare. Som om de kan mærke, når deres nærmeste er rundt om dem, siger Annie Karen Pedersen.

Forskellige behov

En vågevagt sidder i fire timer af gangen, og de er oftest ved den døende om natten, hvor de pårørende har brug for at sove.

- Men derudover er det svært at udpege et mønster i bevæggrundene for, at vi bliver tilkaldt. Det kan være, fordi kendskabet til os er blevet mere udbredt, eller fordi folk har haft kontakt til os før. Men omvendt får vi også henvendelser fra mange, vi aldrig har været i kontakt med før. I nogle tilfælde bor de pårørende langt væk eller har et dagjob, der skal passes, så de ikke selv kan være ved den døende så meget, og i andre tilfælde har de bare brug for, at vi er der, selvom de også selv er der, fordi de kan bruge støtten eller i så fald tillade sig at forlade rummet, hvor den døende ligger, siger foreningslederen.

Det er dog ikke altid, at korpset af vågevagter kan imødekomme en henvendelse, da ordningen er baseret på frivillige kræfter.

Frivillige faglighed

- Så hvis man kontakter os sidst på eftermiddagen for at få os ud og våge den pågældende aften og nat, kan vi være nødsaget til at beklage, at vi først kan lægge en vagtplan for næste dag. Men der er også nogle af vores vågevagter, der alligevel stiller op med kort varsel, fordi vi har alle den holdning, at der ikke er nogen, der skal dø alene, hvis vi kan gøre den lille forskel, siger Annie Karen Pedersen og påpeger, at der er stor forskel på, hvor længe én døende holder ved.

Ifølge foreningslederen er det typisk folk, der selv har en sundhedsfaglig baggrund eller har prøvet på egen krop at være pårørende til en døende, der bliver en del af vågehjælpen.

Og der er klare regler for, hvad de må og ikke må:

- De må for eksempel ikke blande sig i det ansatte sundhedspersonales behandling eller fysisk håndtere den døende ved for eksempel at hjælpe dem med at vende sig om i sengen, forklarer hun.

- Derudover er der selvfølgelig tavshedspligt, tilføjer hun.

  • Hansen_Anne_Vegeberg

    Af:

    Jeg er journalist på Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart, hvor jeg blandt andet dækker det politiske liv og kommunens udvikling - særlig på børn-, unge- og øvrige socialpolitiske områder.

Mere om emnet

Se alle
Pårørende: Vågevagten betød alverden for os

Pårørende: Vågevagten betød alverden for os

Video: Hør Gunnars tanker om at våge hos døende

Video: Hør Gunnars tanker om at våge hos døende

Fakta om vågevagtordningen