9. A fra Vestre skole kiggede under vandet og lærte en masse

Middelfart: I anledning af årets Naturvidenskabsfestival havde elever fra HTX Lillebælt inviteret 9.A fra Vestre Skole på undervisning i det fri. Det var elever fra på bioteknisk studieretning på HTX, der stod for at afholde undervisningen, som tog udgangspunkt i Naturpark Lillebælt. Undervisningen var tilrettelagt som workshops inden for fagene biologi og fysik.

I den ene workshop "Lillebælt på film" blev de gæstende elever iført våddragter, snorkeludstyr og undervandskamera, inden de blev sendt ud for at filme naturen under overfladen.

Under overskriften "Find dine badedyr" blev en gruppe elever udstyret med waders, net og spande. Denne gruppe skulle ud på det lave vand og indsamle de planter og dyr, som lever her.

Den tredje gruppe arbejdede med "Det salt hav", hvor de analyserede vandprøver indsamlet i Lillebælt.

Alt i alt en sjov og udfordrende dag for både eleverne på HTX og Vestre Skole.

Ingen tvivl om, at det var udbytterigt for HTX eleverne at blive udfordret med rollen som underviser, mens eleverne fra Vestre Skole fik lov at prøve en noget anderledes form for undervisning.

Ingen af grupperne synes at klage over at flytte undervisningen ud i det fri.

Under hele arrangementet var der lærere fra HTX, som sørgede for sikkerheden i forbindelse med aktiviteterne.

  • fyens.dk